Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu na propozycje zgłoszone w Budżecie Obywatelskim – Malbork 2019


Zasady głosowania:

 • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy zameldowany mieszkaniec, Miasta Malborka, który do dnia rozpoczęcia konsultacji tj. na dzień 01 marca 2018 r., ukończył 16 lat.
 • Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać maksymalnie 3 spośród Projektów Dużych oraz 3 spośród Projektów Małych przedstawionych na karcie do głosowania, które twoim zdaniem są najważniejsze.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania.
 • Aby prawidłowo oddać głos, należy podać imię i nazwisko, oraz numer PESEL.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
 • Jeden numer telefonu mogą wykorzystać do zweryfikowania dwóch głosów.
 • Głosowanie na propozycje trwać będzie od dnia 01 września do dnia 01 października 2018 r.


Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”
Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór zadań

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz zadania Duże

Wybrałeś 1 z 3 zadań

Wybierz zadania Małe

Wybrałeś 1 z 3 zadań

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego malbork.budzet-obywatelski.org jest Miasto Malbork z siedzibą Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork.

Miasto Malbork szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu malbork.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu malbork.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Miastem Malbork.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Miasto Malbork uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie malbork.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez Miasto Malbork, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Miasta Malbork, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa malbork.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Miasta Malbork lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@um.malbork.pl lub kontakt telefoniczny pod nr +49 55 629 04 03. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Głosować mogą uprawnieni mieszkańcy, którzy do dnia 1 marca 2018r. ukończyli 16 lat.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1
Remont drogi zjazdowej od ul. Bażyńskiego do ul. Wileńskiej
 Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Remont drogi zjazdowej od ul. Bażyńskiego do ul. Wileńskiej
85 116 zł
Wybierz
2
Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej wraz z wykonaniem placu zabaw dla dzieci
 Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej wraz z wykonaniem placu zabaw dla dzieci, ścieżek, ławek - II etap
195 000 zł
Wybierz
3
Budowa boiska typu „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią, oraz modernizacja boiska.
 Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

200 000 zł
Wybierz
4
Remont chodnika u zbiegu ul. Zieleniecka i ul. Lubelska
 Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Remont chodnika u zbiegu ul. Zieleniecka i ul. Lubelska
37 000 zł
Wybierz
5
PIKNIK PARK - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców
 Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

PIKNIK PARK - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców
200 000 zł
Wybierz
6
Przestrzeń rekreacyjno-sportowa - rozbudowa
 Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

180 000 zł
Wybierz
7
AKTYWNA RODZINA W CENTRUM MIASTA" Przebudowa oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza
 Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

200 000 zł
Wybierz
8
Utwardzenie - wykonanie ciągu jezdnego dwuśladowego wzdłuż ulicy Bałtyckiej
 Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Utwardzenie - wykonanie ciągu jezdnego dwuśladowego wzdłuż ulicy Bałtyckiej
30 000 zł
Wybierz
9
Sieć defibrylatorów AED może uratować życie.
 Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

154 500 zł
Wybierz
10
Modernizacja boiska do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej
 Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Modernizacja boiska do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej - I etap
200 000 zł
Wybierz
11
Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 6 w Malborku
 Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 6 w Malborku
80 000 zł
Wybierz
12
Osiedlowe Centrum Aktywności - Osiedle Południe
 Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

150 000 zł
Wybierz
1
Szkolenie proobronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych
 Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

Szkolenie proobronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych
19 500 zł
Wybierz
2
Remont ulicy Widokowej (budowa)
 Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Remont ulicy Widokowej (budowa)
20 000 zł
Wybierz
3
7 000 zł
Wybierz
4
"Wieczorki taneczne w parku Miejskim" - cykl letnich zabaw połączonych z nauką tańca towarzyskiego
 Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

"Wieczorki taneczne w parku Miejskim" - cykl letnich zabaw połączonych z nauką tańca towarzyskiego
25 000 zł
Wybierz

Brak zadań

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko dwa kody na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wpisz kod

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×