Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu na propozycje zgłoszone w Budżecie Obywatelskim – Malbork 2021

Zasady głosowania:

  • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Malborka.
  • Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać maksymalnie 3 spośród Projektów Dużych oraz 3 spośród Projektów Małych przedstawionych na karcie do głosowania, które Twoim zdaniem są najważniejsze.
  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania.
  • Aby prawidłowo oddać głos, należy podać numer PESEL.
  • Głosowanie na propozycje trwać będzie od dnia 1 do 30 września 2020 r.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.
Wstecz

Krok 1 z 2: Wybór projektów

Krok 2 z 2: Uzupełnij dane

Wybierz projekty Duże

Wybrałeś 1 z 3 projektów

Wybrałeś:
Wybrałeś:
Wybrałeś:

Wybierz projekty Małe

Wybrałeś 1 z 3 projektów

Wybrałeś:
Wybrałeś:
Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Malbork, z siedzibą w Malborku, Plac Słowiański 5
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu: 55 629 04 03 lub adresem e-mail: iod@um.malbork.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie podmiot obsługujący platformę https://malbork.budzetobywatelski.org
5. Wykorzystane papierowe karty do głosowania wraz z zawartymi w nich danymi zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego.
6. Dane z platformy https://malbork.budzet-obywatelski.org zostaną usunięte niezwłocznie po ustaleniu wyników głosowania
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych w wymaganym zakresie spowoduje nieważność oddanego głosu na projekty Budżetu Obywatelskiego 2021.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1
25 000 zł
4
25 000 zł

Brak projektów