Brak realizacji spełniających kryteria

 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

Zakres tematyczny : Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 233 113 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny : Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 264 297 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 16'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

Zakres tematyczny : Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 138 801 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny : Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 90 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny : Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 339 134 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
×