Brak realizacji spełniających kryteria

 19'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

Zakres tematyczny: Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

Koszt: 19 500 zł

0%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 20 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 7 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

Koszt: 25 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 200 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 150 000 zł

0%
 18'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

Zakres tematyczny: Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

Koszt: 24 200 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 9 464,52 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

Koszt: 2 460 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

Koszt: 115 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Zakres tematyczny: Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 115 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Zakres tematyczny: Działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 233 113 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 152 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 16'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 138 801 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 90 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej

Koszt: 339 134 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
×