projekt nr 1

1. Remont drogi zjazdowej od ul. Bażyńskiego do ul. Wileńskiej


Skrócony opis

Remont drogi zjazdowej od ul. Bażyńskiego do ul. Wileńskiej

Opis projektu

Zakres remontu drogi zgodnie z wstępnym kosztorysem (załącznik nr 2). Ul. Wileńska od zamku w stronę śluzy szonowskiej to trakt rekreacyjny mieszkańców Malborka. Mieszkańcy zjeżdżają tą drogą na parking, zostawiają samochody i biegają oraz spacerują po ul. Wileńskiej wzdłuż rzeki Nogat.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

160.041,53

W projekcie zsumowane dwa warianty przebudowy. Zaakceptowano wariant z wymianą nawierzchni na dwuślad z płyt wielootworowych.