projekt nr 3

3. Budowa boiska typu „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią, oraz modernizacja boiska.


Opis projektu

Zadanie, które chcemy zrealizować mieści się w obydwu zakresach tematycznych, zarówno budowa i modernizacja a także działanie o charakterze prospołecznym i sportowym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców naszego miasta.
Zadanie dotyczy modernizacji i dokończenia (wyposażenia) wielofunkcyjnego boiska w niezbędny sprzęt zabezpieczający potrzebny do bezpiecznego używania kompleksu sportowego przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik”.
Dokończenie wcześniej rozpoczętej inwestycji w zakresie :
wykonanie chodnika z kostki brukowej doprowadzającego do boiska wielofunkcyjnego z płytek STILMAT
zakup i montaż piłko-chwytów
wyposażenie boiska w bandy do unihokeja
zakup i montaż ławek dla zawodników.
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik”:
prace ziemne
zakup piasku, kamienia, miał kamienny
prace związane z utwardzeniem tłucznia
zakup i osadzenie obrzeży, beton
ułożenie sztucznej trawy i wraz z gumą oraz przeczesanie
zakup i montaż piłko-chwytów
ułożenie kostki w miejscu gdzie zamontowane zostaną ławki dla zawodników
wyposażenie boiska w  ławki dla zawodników
system monitorujący.
Atutem zadania, na który ubiegamy się o dofinansowanie jest wkład własny w postaci sztucznej trawy (1860m2) o wartości około 200 tyś. złotych z demontażu sztucznej murawy z boiska Arki Gdynia w bardzo dobrym stanie technicznym.
Szkoła nie posiada obiektu sportowego, na którym uczniowie mogliby ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego dlatego też zadanie, które chcemy zrealizować jest niezbędne z punktu widzenia społeczności szkolnej. Istniejące boisko wielofunkcyjne z płytkami Stilmat może być używane tylko w porze suchej, tzn. nie ma możliwości dojścia z uwagi na podmokły, błotnisty teren.
Dlatego niezbędnym jest wykonanie chodnika doprowadzającego do boiska.
Kolejnym koniecznym elementem wyposażenia jest montaż piłko-chwytów (piłka ręczna, unihokej, hokej na rolkach oraz koszykówka), które znacznie ułatwią prowadzenie zajęć, rozgrywek i pozwolą bezpiecznie kibicować.
Następnym wyposażeniem jest zakup band przenośnych do unihokeja, dzięki czemu gra w unihokeja i hokeja na rolkach będzie bezpieczna dla kibiców. Wyposażenie boiska w bandy pozwoli na rozgrywanie zawodów na szczeblu miejskim, powiatowym oraz wojewódzkim bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (np. koszt wynajęcia hal)i. Zakup i montaż ławek rezerwowych dla uczestników zajęć, zawodów na istniejącej kostce brukowej.
Drugą spójną inwestycją przy SP3 jest przygotowanie terenu na boisko o wymiarach 60 x 32 m.
Będzie to boisko „Orlik” służące społeczności Malborka. Zakup niezbędnych piłko-chwytów
pozwalający na bezpieczne rozgrywanie meczy piłki nożnej, oraz ułożenie kostki brukowej
w miejscach strefy zmian zawodników, gdzie będą zamontowane ławki rezerwowych.
Na całości boiska będzie ułożona opaska z obrzeży krawężnikowych. W celu bezpieczeństwa cały obiekt sportowy należy wyposażyć w system kamer monitorujących .
Potrzeba wykonania boisk przy nowoczesnej szkole, nie posiadającej bazy sportowej, jest niezbędna.
Chcemy stworzyć odpowiednie i godne warunki dla dzieci i młodzieży do uprawiania różnych dyscyplin sportowych , nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego ale także na zajęciach pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym.

Opis lokalizacji

Malbork, ul. S. Hadyny 18, teren boisk przy SP3.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

Kalkulacja kosztów ceny szacunkowe : 1. piasek - 500 ton 9 tyś 2. kamień 0-031 327 ton 17 tyś 3. kamień 31,5-63 531 ton 28 tyś 4. miał kamienny 130 ton 16 tyś 5. robocizna 25 tyś 6. ułożenie trawy/przeczesanie 6 tyś 7. obrzeża – zakup ułożenie 8 tyś 8. beton B20 5 tyś 9. zakup sztucznej trawy 0,0 zł 10. zakup kostki brukowej/ułożenie 16 tyś 11. piłko-chwytów 14 tyś 12. zakup band do unihokeja 29 tyś 13. zakup ławek rezerwowych 10 tyś 14. monitoring 4 tyś 15. montaż ławek i piłko-chwytów 5 tyś 16. transport 8 tyś ------------------- razem : 200 tyś zł