projekt nr 3

3. Budowa boiska typu „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią, oraz modernizacja boiska.


Lokalizacja

Malbork, ul. S. Hadyny 18, teren boisk przy SP3.

Opis projektu

Zadanie, które chcemy zrealizować mieści się w obydwu zakresach tematycznych, zarówno budowa i modernizacja a także działanie o charakterze prospołecznym i sportowym mającym na celu podniesienie  jakości życia mieszkańców naszego miasta.
Zadanie dotyczy modernizacji  i dokończenia (wyposażenia) wielofunkcyjnego boiska w niezbędny sprzęt zabezpieczający potrzebny do bezpiecznego używania  kompleksu sportowego przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik”.
Dokończenie wcześniej rozpoczętej inwestycji w zakresie :
wykonanie chodnika z kostki brukowej doprowadzającego do boiska wielofunkcyjnego z płytek STILMAT
zakup i montaż piłko-chwytów
wyposażenie boiska w bandy do unihokeja
zakup i montaż ławek dla zawodników.
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik”:
prace ziemne
zakup piasku, kamienia, miał kamienny
prace związane z utwardzeniem tłucznia
zakup i osadzenie obrzeży, beton
ułożenie  sztucznej trawy i wraz z gumą oraz przeczesanie
zakup i montaż piłko-chwytów
ułożenie kostki w miejscu gdzie zamontowane zostaną ławki dla zawodników
wyposażenie boiska w  ławki dla zawodników
system monitorujący.
Atutem zadania, na  który  ubiegamy się  o dofinansowanie jest wkład własny w postaci sztucznej trawy (1860m2) o wartości  około 200 tyś. złotych z demontażu sztucznej murawy z boiska Arki Gdynia w bardzo dobrym stanie technicznym.
Szkoła nie posiada obiektu sportowego, na którym uczniowie mogliby ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego dlatego też  zadanie, które chcemy zrealizować jest niezbędne z punktu widzenia społeczności szkolnej. Istniejące boisko wielofunkcyjne z płytkami Stilmat może być używane tylko w porze suchej, tzn. nie ma możliwości dojścia z uwagi na podmokły, błotnisty teren.
Dlatego niezbędnym jest wykonanie chodnika doprowadzającego do boiska.
Kolejnym koniecznym elementem  wyposażenia jest montaż piłko-chwytów (piłka ręczna, unihokej, hokej na rolkach oraz koszykówka), które znacznie ułatwią prowadzenie zajęć, rozgrywek i pozwolą bezpiecznie kibicować.
Następnym  wyposażeniem jest zakup band przenośnych do unihokeja, dzięki czemu gra w unihokeja i hokeja na rolkach będzie bezpieczna dla kibiców. Wyposażenie boiska w bandy pozwoli na rozgrywanie zawodów na szczeblu miejskim, powiatowym oraz wojewódzkim bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (np. koszt wynajęcia hal)i. Zakup i montaż ławek rezerwowych dla uczestników zajęć, zawodów na istniejącej kostce brukowej.
Drugą spójną inwestycją przy SP3 jest przygotowanie terenu na boisko o wymiarach 60 x 32 m.
Będzie to boisko „Orlik” służące społeczności Malborka. Zakup niezbędnych piłko-chwytów
pozwalający na bezpieczne rozgrywanie meczy piłki nożnej, oraz ułożenie kostki brukowej
w miejscach strefy zmian zawodników,  gdzie będą  zamontowane ławki rezerwowych.
Na całości boiska będzie ułożona opaska z obrzeży krawężnikowych.  W celu bezpieczeństwa cały obiekt sportowy należy wyposażyć w system kamer monitorujących .
Potrzeba wykonania boisk przy nowoczesnej szkole, nie posiadającej bazy sportowej,  jest niezbędna.
Chcemy stworzyć odpowiednie i godne warunki dla dzieci i młodzieży do uprawiania różnych dyscyplin sportowych , nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego ale także na zajęciach pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

Kalkulacja kosztów ceny szacunkowe :
1. piasek  - 500 ton                             9 tyś
2. kamień  0-031 327 ton                     17 tyś
3. kamień  31,5-63 531 ton                   28 tyś
4. miał kamienny 130 ton                     16 tyś
5. robocizna                                        25 tyś
6. ułożenie trawy/przeczesanie             6 tyś
7. obrzeża – zakup ułożenie                 8 tyś
8. beton  B20                                       5 tyś
9. zakup sztucznej trawy                       0,0 zł
10. zakup kostki brukowej/ułożenie        16 tyś
11. piłko-chwytów                                  14 tyś  
12. zakup band do unihokeja                   29 tyś  
13. zakup ławek rezerwowych                 10 tyś  
14. monitoring                                         4 tyś    
15. montaż  ławek i piłko-chwytów            5 tyś      
16. transport                                           8 tyś
                                                        -------------------
                        razem  :                        200   tyś  zł

Nie było uwag