projekt nr 9

9. Sieć defibrylatorów AED może uratować życie.


Lokalizacja

Urządzenia zostaną rozmieszczone w miejscach ogólnodostępnych należących do gminy miejskiej Malbork. Miejsca zaznaczone na mapie są miejscami orientacyjnymi. Wszystkie miejsca są miejscami zewnętrznymi, żadne nie wymaga wejścia do budynku. Rozmieszczenie urządzeń:
1. Dworzec PKP - przed głównym wejściem
2. Centrum Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki 54
3. okolice trybun przy Wałach von Plauena, ul. Parkowa
4. Szkoła Łacińska na Starym Mieście
5. Wieża Ciśnień przy Placu Słowiańskim
6. okolice Cechu Rzemiosł przy ul. Sienkiewicza
7. okolice komendy policji przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a
8. okolice wejścia na targowisko miejskie, ul. Targowa
9. okolice kompleksu sportowego na oś. Południe - skrzyżowanie ul. Kwiatkowskiego i ul. Kotarbińskiego
10. okolice placu św. Urszuli Ledóchowskiej
11. okolice SP3 i nowej hali sportowej, skrzyżowanie ul. św. F. Kowalskiej i ul. J. Kochanowskiego
12. okolice Cmentarza Komunalnego na Wielbarku
13. okolice Powiatowego Urzędu Pracy oraz Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej
14. Kałdowo - okolice ronda przy sklepie Lewiatan
15. Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul. Parkowej
16. okolice stadionu miejskiego- ul. Toruńska/ul. Sportowa
17. dzielnica Piaski - okolice centrum handlowego przy ul. Koszykowej

Opis projektu

Zadanie związane jest bezpośrednio z bezpieczeństwem życia Malborczyków, szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, które jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy nawet 700 000 osób rocznie. Udzielenie pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia jest kluczowym etapem udzielania pomocy medycznej osobie poszkodowanej. Ogólnoświatowe standardy określają tzw. "łańcuch przeżycia", którym pierwsze dwa ogniwa są bezpośrednio związane z reakcją świadków oraz wdrożeniem defibrylacji. Stąd pomysł na stworzenie sieci defibrylatorów w Malborku.

W ramach zadanie zostanie zakupionych 17 urządzeń AED- automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Urządzenia zostaną rozmieszczone na terenie miasta Malborka, w miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób. Na mapce zaznaczone są orientacyjne punkty zamontowania urządzeń, które na etapie ewentualnej realizacji będą doprecyzowywane z profesjonalną firmą zewnętrzną zajmującą się kompleksową obsługą publicznych AED.
Urządzenia AED będą usytuowane na ścianach zewnętrznych budynków lub jako osobne słupy, na którym oprócz defibrylatora będzie zamieszczona instrukcja udzielania pierwszej pomocy. W każdym przypadku będzie znajdować się w miejscu publicznym, dostępnym 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Projekt zakłada zakup urządzeń wraz z ich montażem, podłączeniem i zabezpieczeniem oraz kampanię informacyjno-edukacyjną. Uważamy, że projekt zdecydowanie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców.
Założeniem projektodawców jest ogólnodostępność urządzeń w miejscach publicznych i często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów.

AED (ang. Automated External Defibryllator) jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego, ocenia rytm serca i decyduje, czy należy wykonać defibrylację czy też nie. Urządzenie to wydaje polecenia osobie, która udziela pierwszej pomocy. Jeśli trzeba, urządzenie po naciśnięciu jednego tylko przycisku wydziela impuls elektryczny prądu stałego, który ma na celu przywrócenie prawidłowej akcji serca. Dzięki zastosowaniu AED możemy uratować komuś życie.

Badania wykazują, że wczesne użycie AED w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia poprawia rokowania przeżycia nawet do 75%. Niewątpliwą zaletą jest możliwość używania urządzenia przez osoby bez przeszkolenia medycznego, gdyż samo urządzenie krok po kroku prowadzi przez proces resuscytacji.

Edukacja w zakresie dostępności i używalności AED jest coraz większa, często dowiadujemy się z mediów ogólnopolskich, że "AED uratowało czyjeś życie". Projekt zakłada zamontowanie urządzenia aż w 17 miejscach w Malborku- statystycznie to dużo. Ale w planach rozmieszczenia wzięliśmy pod uwagę miejsca użyteczności publicznej, w którym często spotyka się dużo osób oraz miejsca, w których odbywają się różnego rodzaju wydarzenia. W ramach wniosku zostaną też wydane informatory dla mieszkańców, które trafią do wszystkich skrzynek pocztowych. Informator będzie zawierał w sobie instrukcję udzielania pierwszej pomocy, instrukcję użycia AED oraz spis telefonów ratunkowych i mapa rozmieszczenia defibrylatorów.

*Załączone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i pokazują jak wygląda zamontowane w różnych formach podstawowe urządzenie AED.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

Zakup 17 defibrylatorów - 110 500,00 zł (6 500,00 zł/szt.)
Zakup skrzynek montażowych i słupów -25 500,00 (średnio 1 500,00 zł/szt.)
Koszt montażu - 8 500,00 zł (500 zł/szt.)
Kampania edukacyjno - informacyjna - 10 000 zł

Razem= 154 500,00zł

Koszt zadania został wyliczony na podstawie cen rynkowych urządzeń optymalnych w obsłudze i ewentualnej eksploatacji oraz kosztach utrzymania z uwzględnieniem wzrostu cen w 2019 roku. Projekt wraz z kosztorysem został skonsultowany z profesjonalną firmą zewnętrzną (AEDMAX), która realizuje projekty publicznych AED na terenie całej Polski i zajmuje się kompleksową usługą montażu i monitorowania urządzeń.

Projekt zaakceptowany po pozytywnej opinii konserwatora.