projekt nr 4

4. Remont chodnika u zbiegu ul. Zieleniecka i ul. Lubelska


Skrócony opis

Remont chodnika u zbiegu ul. Zieleniecka i ul. Lubelska

Opis projektu

Chodnik u zbiegu ul. Zielenieckiej i Lubelskiej jest w złym stanie technicznym.
Płyty chodnikowe jak i krawężniki są pozapadane, spękane i nierówne. Stan techniczny ciągów komunikacyjnych stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego użytkowników w tym okolicznych mieszkańców a w szczególności osób starszych i dzieci korzystających z pobliskiego przedszkola (możliwość potknięcia się czy przewrócenia).
Przewiduje się usunięcie starych płyt chodnikowych oraz krawężników, ich utylizację i wykorytowanie pod nową nawierzchnię.
Na nowej warstwie podbudowy ułożenie kostki betonowej, ułożenie nowych krawężników. Całość nawierzchni należy zamulić.
Zmodernizowany chodnik poprawi stan bezpieczeństwa na tym odcinku oraz znacznie wpłynie na poprawę estetyki w tej okolicy osiedla.
Załącznik nr 2 - opis techniczny do remontu chodników u zbiegu ulic Zielenieckiej i Lubelskiej
Załącznik nr 1 - zdjęcia chodnika u zbiegu ulic Zielenieckiej i Lubelskiej

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

24.969,00 zł

Projekt możliwy do realizacji. Koszt we wniosku niedoszacowany.