projekt nr 1

1. Szkolenie proobronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych


Skrócony opis

Szkolenie proobronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych

Opis projektu

1. Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a w szczególności strzelectwa sportowego
- nauka bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną, składanie i rozkładanie
- nauka prawidłowych technik celowania na przyrządach otwartych i zamkniętych z wykorzystaniem postaw strzeleckich kadry polski
- zasady postępowania z bronią na strzelnicy oraz wydawane komendy
- zapoznanie się z rodzajami amunicji oraz siłą rażenia
- zapoznanie się z bronią do celów sportowych i kolekcjonerskich
- system SIUS używany na mistrzostwach polski w strzelectwie
- szkolenia powinny przeprowadzać instruktorzy i trenerzy strzelectwa sportowego z licencją oraz pozwoleniem na broń
- szkolenia medyczne powinni przeprowadzić licencjonowani ratownicy

2. Propagowanie radiokomunikacji jako sportu obronnego
- nauka rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych na terenie miasta Mlabork
- nauka korzystania z urządzeń nadawczo-odbiorczych

3. Szkolenie medyczne
- ocena stanu poszkodowanego, postępowanie z rannym nieprzytomnym
- rany i urazy
- krwotok zewnętrzny i wewnętrzny, zwichnięcia stawów i złamania kości
- oparzenia, porażenie prądem elektrycznym

Młodzież oraz dorośli nie odbywający służby wojskowej powinni umieć posługiwać się bronią w szczególności występującej i rozpowszechnionej w strzelectwie sportowym, natomiast większość z osób szkolonych zapisuje się chętnie do klubów strzeleckich by czynnie uczestniczyć w zawodach sportowych.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

19.500 zł

Projekt zaakceptowany po uzupełnieniu.