projekt nr 6

6. Przestrzeń rekreacyjno-sportowa - rozbudowa


Opis projektu

Planujemy rozbudowę obecnego placu zabaw mieszczącego się w Kałdowie przy ul. Wierzbowej.
Dzięki poprzedniej edycji BO udało nam się zorganizować społeczność lokalną plac jest wykorzystywany przez dzieci z Kałdowa oraz całego miasta, korzystają z niego uczniowie szkół i przedszkoli mieszczących się w dzielnicy.
Po za poprawą istniejącej infrastruktury chcieli byśmy :
- zainstalować monitoring
- oświetlenie
- kosze na odpady ogólne oraz zwierzęce
- ławki parkowe
- Zestaw sportowo sprawnościowy
- Duży zestaw zabawowy- Nanieść powierzchnię bezpieczną w miejscu obecnej tyrolki oraz przy istniejących zjeżdżalniach
- Rekultywacje istniejącego boiska trawiastego oraz zakup nowych bramek i piłkochwytu od strony południowej (wystarczy wyrównanie terenu oraz nowa nawierzchnia trawiasta)
- ścieżka asfaltowa - pętla wokół placu rekreacyjnego
-  stojaki na rowery
- ścianka wspinaczkowa

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

Wstępny koszt określamy na 180 tysięcy złotych.

Nie wniesiono uwag