projekt nr 7

7. AKTYWNA RODZINA W CENTRUM MIASTA" Przebudowa oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza


Lokalizacja

Malbork, działka nr 24 obr. 13 przy ul. Mickiewicza  (fragment działki zaznaczono na załączniku z mapą)

Opis projektu

Celem zadania ma być przebudowa i doposażenie placu zabaw integrującego dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności.
Plac zabaw zlokalizowany jest na terenach sportu i rekreacji w dzielnicy Śródmieście. Na terenie tym zlokalizowana jest siłownia zewnętrzna oraz kilka urządzeń na placu zabaw, takich jak: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie oraz huśtawka „ważka”. Urządzenia te przeznaczone są dla najmłodszych dzieci (3-7 lat). Jest ich mało, a usytuowanie placu zabaw w centrum miasta powoduje, że na placu w ładne dni jest duży tłok. Urządzenia te jednak charakteryzują się dużym stopniem zużycia (popękane, zniszczone przez wandali), nie spełniają obowiązujących norm dla wyposażenia placów zabaw. Dodatkowo nawierzchnia pod urządzeniami nie spełnia obowiązujących wymagań dla nawierzchni bezpiecznych.
Teren wyposażony jest w małą architekturę (ławki, śmietniki), posiada dojście z kostki betonowej. W pobliżu są miejsca parkingowe, co pozwala na korzystanie z placu zabaw osobom również spoza dzielnicy.
Na plac z pobliską siłownią przychodzą całe rodziny, które chcą wspólnie i aktywnie spędzać wolny czas.
Planuje się doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe  dla starszych dzieci typu zestaw ze zjeżdżalnią, linarium, wielokąt sprawnościowy,  dostawienie kilku urządzeń dla najmłodszych dzieci wraz z wymianą uszkodzonych części istniejącego zestawu oraz wykorzystanie pobliskiej skarpy do budowy zjeżdżalni gruntowej oraz tyrolki z siedziskiem. Wykorzystane zostaną nowoczesne i ekologiczne materiały przyjazne dla dzieci i środowiska. Budowa nowoczesnego placu zabaw zapewnia wszechstronny rozwój dzieciom w różnym wieku. Plac będzie posiadał wydzielone strefy: teren do zabaw dla dzieci młodszych, teren do zabaw i ćwiczeń ruchowych dla dzieci starszych oraz tereny zieleni do swobodnych zabaw. Na placu zabaw w pobliżu ławek znajdować się będą również stojaki na rowery. Nawierzchnia placu zabaw będzie wykonana z różnych materiałów: nawierzchnia żwirowa, syntetyczna i trawnik. Wykonanie nawierzchni syntetycznej i trawiastej jest niezbędne, aby został zapewniony dostęp dla rodziców z małym dzieckiem w wózku. Jednocześnie nawierzchnia żwirowa i syntetyczna pod urządzeniami pomaga uniknąć wielu uszkodzeń ciała – zadrapań, złamań i innych uszkodzeń ciała u dzieci i młodzieży bawiącej się na placu. Plac zabaw będzie wyposażony w specjalistyczne urządzenia zaprojektowane z myślą o integracji wszystkich użytkowników. Z uwagi na przeznaczenie tych zabawek i urządzeń urządzenia będą kupowane u producentów posiadające odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich jakość i zgodność z obowiązującymi normami. Dzięki specjalnym urządzeniom wyposażonym w oryginalne konstrukcje oraz w unikalne panele edukacyjne, wszystkie dzieci zarówno młodsze, jak i te starsze będą mogły stawić czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnej energii.
Dodatkowymi elementami placu zabaw będą: piaskownica ze stolikiem, bujak na sprężynach, karuzela tarczowa, huśtawka „bocianie gniazdo", linarium, wielokąt sprawnościowy.
Uzasadnienie przebudowy placu zabaw jest proste. Miasto Malbork potrzebuje atrakcyjnego i nowoczesnego dużego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu rozwoju. Dodatkowo plac zabaw wraz z pobliską siłownią plenerową będzie również pełnić funkcje integracyjne dla rodziców lub opiekunów dzieci.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

200.000 zł

Nie wniesiono uwag