projekt nr 14

14. Wyprawa w świat artystycznej wyobraźni.


Lokalizacja

Warsztaty odbywać się będą w budynkach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz w szkołach miejskich.
Koncert finałowy na rozpoczęcie wakacji odbędzie się w centrum miasta, pl. Kazimierza Jagiellończyka.

Opis projektu

Zadanie zakłada przeprowadzenie warsztatów artystycznych w trzech głównych kategoriach: wokal, taniec i teatr dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Malbork.
Warsztaty będą miały formę otwartą i każdy w wieku 5-19 lat będzie mógł wziąć w nich udział. Zadanie realizowane będzie w okresie styczeń-czerwiec 2019. W styczniu działania promocyjne: nagłośnienie warsztatów. W pierwszej połowie lutego odbędzie się rekrutacja i rozmowy z uczestnikami, aby dopasować poziom warsztatów do potrzeb i potencjału a także do grup wiekowych.
Warsztaty zakończą się koncertem finałowym na rozpoczęcie wakacji, pod koniec czerwca. Będzie to jednocześnie impreza rozpoczynająca wakacje w Malborku.
Zadanie ma na celu aktywizację i integrację kulturalną dzieci i młodzieży poprzez poznanie nowych technik oraz wykorzystanie własnego potencjału.
W każdej z kategorii warsztatów, będą podkategorię, np. warsztaty taneczne będą w kilku opcjach: jazz, modern, hip-hop.
Często jest tak, że nasze dzieci, dzieci bliskich i sąsiadków posiadają talent artystyczny ale trzymają go w tajemnicy. To zadanie pozwoli uwidocznić talenty do tej pory nie zauważone i wyłuskać perełki artystyczne Malborka.
Głównym koordynatorem i reżyserem koncertu będzie znana w środowisku lokalnym nauczycielka i animatorka kultury Maria Seibert.
Partnerem zadania będzie Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, które wesprze nas w kwestiach technicznych: scena, namioty, pozwolenia.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

Przeprowadzenie warsztatów: 17 000 zł
Koncert finałowy: scenariusz, aranżacje, przygotowanie: 8 000,00zł

Razem: 25 000,00zł

Wniosek odrzucony na podstawie § 3, ust. 6, lit. g Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2019 rok.
Wnioskodawca nie odwołał się od decyzji Zespołu odrzucającej wniosek.