projekt nr 3

3. Park kieszonkowy "Południe" - kompleksowe zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej.


Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki