zadanie nr 2

2. Remont ulicy Widokowej (budowa)


Opis zadania

Budowa ulicy Widokowej. Wyrównanie i utwardzenie powierzchni drogi przy pomocy ciężkiego sprzętu. Utwardzenie tłuczniem kamiennym lub frezem asfaltowym. Ulica jest w złym stanie. Wiosną potrafi być nieprzejezdna.

Szacunkowy koszt realizacji

20.000 zł