projekt nr 2

2. Remont ulicy Widokowej (budowa)


Lokalizacja

ul. Widokowa

Skrócony opis

Remont ulicy Widokowej (budowa)

Opis projektu

Budowa ulicy Widokowej. Wyrównanie i utwardzenie powierzchni drogi przy pomocy ciężkiego sprzętu. Utwardzenie tłuczniem kamiennym lub frezem asfaltowym. Ulica jest w złym stanie. Wiosną potrafi być nieprzejezdna.

Nie wniesiono uwag