projekt nr 20

20. Monografia "Malbork. Dzieje miasta i zamku"


Skrócony opis

Monografia "Malbork. Dzieje miasta i zamku"

Opis projektu

Działanie obejmuje opracowanie naukowe historii miasta Malborka oraz malborskiego zamku (tom I, do roku 1772).
Malbork to miasto z niezwykle barwną historią, siedziba władz centralnych zakonu krzyżackiego, miasto wojewódzkie w okresie staropolskim, ale zarazem jedyne większe (powiatowe) miasto na Pomorzu, które nie posiada profesjonalnie przygotowanej monografii dotyczącej historii miasta i zamku.
Zdajemy sobie sprawę, że stan taki spowodowany jest sporymi kosztami związanymi z opracowaniami historycznymi, jednak wierzymy, że wspólne działania doprowadzą do sukcesu. Przeprowadzone już zostały rozmowy z instytucjami wspierającymi projekt - Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Muzeum Miasta Malborka. Władze obu instytucji oferują pomoc w finansowaniu zadania. Wartość całego przedsięwzięcia to koszt 60 tyś. złotych. Niniejszy projekt finansowałby jedynie część przedsięwzięcia. Reszta kwoty pochodziłaby z budżetu MZM i MMM po zawarciu odpowiednich umów.
Naszym pomysłem jest stworzenie profesjonalnego zespołu naukowców, historyków, którzy pod czujnym okiem koordynatora - profesora Wiesława Długokęckiego - stworzą monografię Malborka.
Z uwagi na ograniczony czas i środki w roku 2019 powstanie pierwsza część pierwszego tomu monografii.
Oto specyfikacja wydawnictwa:
"Malbork. Dzieje miasta i zamku. Tom I" - do roku 1772, około 400 stron znormalizowanego maszynopisu /20 arkuszy.
Okresowi średniowiecza poświęconych będzie 5 arkuszy, okresowi nowożytnemu 10 arkuszy. 5 arkuszy zostanie przeznaczonych na historię zamku.
Koszt opracowania jednego arkusza (20 stron) monografii to 3 tyś. złotych.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

60.000 zł

Proponowane zadanie obejmuje wyłącznie opracowanie naukowe monografii (historii miasta Malborka oraz malborskiego zamku) i tego tylko dotyczy cały koszt zadania. Tym samym powstanie publikacja, którą np.: mieszkańcy miasta Malborka będą mogli nabyć poprzez jej zakup. Powstanie monografii miasta Malborka jest jak najbardziej uzasadnione, przy czym opracowanie naukowe powinno być finansowane w ramach środków publicznych, ale poza Budżetem Obywatelskim. Opracowywanie tego typu wydawnictw jest w zakresie działalności instytucji kultury i nie leży w kompetencjach Miasta.
Ponadto wniosek nie spełnia wymagań zawartych w § 3, ust 6, lit g Zasad Budżetu Obywatelskiego, ponieważ nie jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców miasta,
a jedynie tych, którzy zakupią wydaną monografię.
Wnioskodawca nie odwołał się od decyzji Zespołu odrzucającej projekt.