projekt nr 10

10. Modernizacja boiska do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej


Skrócony opis

Modernizacja boiska do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej - I etap

Opis projektu

Opis projektu
Zadanie polega na:
- wyrównanie powierzchni asfaltowej boiska do piłki ręcznej - I etap
- wykonaniu ewentualnych reperacji podbudowy - I etap
- ułożenie kostki brukowej na wyłożonej powierzchni asfaltowej - I etap
- pokryciu boiska warstwą trawy syntetycznej z piaskiem kwarcowym - II etap
- wymalowaniu linii, montażu bramek, słupków, wyposażenia sportowego itp. - II etap
Boisko ma wymiary 32 m x 44 m.

Uzasadnienie projektu.
Wniosek o realizację projektu ze środków Budżetu Obywatelskiego umotywowany jest bardzo dużym zapotrzebowaniem przyszłych użytkowników - głównie dzieci uprawiających sport. Boisko o wymiarach 32 x 44 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej będzie służyć mieszkańcom Malborka niezależnie od pory roku. W drugim etapie projektu będzie zadaszone aby pełnić funkcję sportowej hali namiotowej lub pneumatycznej i będzie służyć do takich dyscyplin jak piłka nożna oraz opcjonalnie tenisa ziemnego. Zapotrzebowanie na boisko jest bardzo duże, dziennie na terenach OSiR trenuje blisko 300 adeptów piłki nożnej w wieku 5 - 18 lat z takich klubów jak: MOP Pomezania Malbork, Akademia Piłkarska Malbork, Olimpico Malbork, Nogat Malbork, Jastrząb Malbork. Przedstawiciele wszystkich klubów sportowych zgłosili zapotrzebowanie na wybudowanie boiska, które usprawni przeprowadzanie zajęć treningowych szczególnie w porze jesienno - zimowej gdzie brakuje terminów w przyszkolnych halach sportowych. Do pomysłu bardzo pozytywnie przychyla się Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Piotr Sadowski, który popiera ten projekt.

Realizacja projektu:
- wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia użytkowników
- dodatkowo zachęci dzieci i młodzież do uprawiania sportu gdyż będzie udostępnione bezpłatnie
- zwiększy częstotliwość korzystania z boiska, także przez okolicznych mieszkańców
- przedłuży "okres życia" obecnego boiska, gdyż obecna nawierzchnia nie nadaje się obecnie do uprawaiania sportu i od wielu lat wymaga gruntownego remontu

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

200.000 zł

Po poprawkach projekt zaakceptowany