projekt nr 3

3. Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej


Zdjęcie do projektu Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej

Skrócony opis

Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej wraz z wykonaniem placu zabaw dla dzieci, instalacji oświetleniowej i monitoringu okolicy parku

Opis projektu

Wybudowanie alejek z chodnikami z kostki granitowej, ławkami i koszami, nowymi trawnikami oraz klombami, doposażenie placu zabaw i oświetlenie terenu lampami typu LED.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki