zadanie nr 3

3. Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej


Opis zadania

Wybudowanie alejek z chodnikami z kostki granitowej, ławkami i koszami, nowymi trawnikami oraz klombami, doposażenie placu zabaw i oświetlenie terenu lampami typu LED.

Załączniki