projekt nr 2

2. Budowa nowych miejsc parkingowych przy ulicy Henryka Sienkiewicza 58, 56, 53


Lokalizacja

Ciąg ulicy Henryka Sienkiewicza w części jednokierunkowej okolice budynków nr 15, 61, 58, 57, 56

Opis projektu

Wykonanie nowych miejsc parkingowych wzdłuż jednokierunkowej części ulicy Henryka Sienkiewicza
Zmniejszenie obszaru trawników, wytyczenie nowego chodnika dla pieszych, poszerzenie jezdni w celu stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych do parkowania pod ukosem

Dostępność

Główne korzyści z dodatkowych miejsc parkingowych będą mieli mieszkańcy bloków nr 15, 61, 58, 57, 56 jak również w następstwie zwolnienia się obecnych miejsc w bliskim sąsiedztwie bloków przy ulicach Jasnej oraz Sienkiewicza w okolicach CEH oraz Biedronka

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nowych chodników 40 000 zł
2Poszerzenie jezdni100 000 zł
3Wykonanie oznaczeń poziomych10 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Sprzątanie, malowanie oznaczeń poziomych co kilka lat

Projekt otrzymał negatywną
ocenę ekspertów. Miasto Malbork jest właścicielem tylko drogi prowadzącej z ul.
Sienkiewicza obok bloku nr 15 i 58. Teren zielony należy do Malborskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i osób prywatnych. Miasto Malbork na terenach zielonych posiada
niewielki areał ok. 130 m2, na którym zlokalizowane są dojścia do
pawilonów handlowych. Regulamin przeprowadzanie BO wyklucza możliwość
realizacji projektów na terenie nie należącym do Miasta Malborka.