projekt nr 5

5. Remont ciągów pieszych przy ul. Nowowiejskiego 12-14, 14ABCD, 13-18


Lokalizacja

82-200 Malbork, ul. Nowowiejskiego 12-18, działka 180/4 będąca własnością Gminy Malbork

Skrócony opis

Remont ciągów pieszych przy ul. Nowowiejskiego 12-14, 14ABCD, 13-18 w Malborku

Opis projektu

Remont pozapadanych i zniszczonych chodników/ciągów pieszych pomiędzy budynkami. Remont wskazanych ciągów pieszych zwiększy jakość życia nie tylko mieszkańców najbliższych bloków, ale także dzieci i młodzieży, która korzysta ze wspomnianych chodników idąc do Szkoły Podstawowej nr 5. Należy zaznaczyć, że obecny stan chodników znacząco zmniejsza bezpieczeństwo pieszych.

Dostępność

Remont wskazanych chodników posłuży dla wszystkich mieszkańców miasta, a w szczególności dla mieszkańców bloków Nowowiejskiego 12-14, 14ABCD, 13-18 oraz dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 5.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont ciągów pieszych przy ul. Nowowiejskiego51 513,68 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Jedyne koszty utrzymania projektu, to utrzymanie chodników w czystości (sprzątanie/odśnieżanie). Koszt wg obecnych stawek sprzątania i odśnieżania istniejących chodników.

Projekt zakfalifikowany pod głosowanie mieszkańców.