projekt nr 13

13. Ułożenie nawierzchni asfaltowej - ulica Sadowa


Lokalizacja

Ulica Sadowa - działka geodezyjna nr 91

Skrócony opis

Ułożenie trwałej nawierzchni asfaltowej wraz z jej odnową - ulicy Sadowej

Opis projektu

Ułożenie trwałej nawierzchni asfaltowej wraz z jej odnową - ulicy Sadowej. Całkowita długość 450 mb (350 mb + 100 mb), szerokość 4 mb, na istniejącej podbudowie asfaltowej.
Ulica Sadowa (ulica miejska) jest przedłużeniem ulicy Chrobrego. Przebiega ona przez teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1-go Maja w Malborku. Właścicielem terenu jest Miasto Malbork. Ww. ulica od kilkunastu lat nie przechodziła gruntownego remontu (naprawy jakim byłą poddawana można zakwalifikować do napraw wycinkowych).
Ułożenie asfaltu o grubości 5 cm na całej długości pozwoliłoby zabezpieczyć przejezdność drogi. Ponadto na dłuższy czas poprawiło by jej efektywne użytkowanie jak i walory estetyczne.

Dostępność

Z komunikacji ulicy Sadowej korzystają:
- w głównej mierze Działkowicze (z pośród których zdecydowana większość to seniorzy także posiadający stopień niepełnosprawności ponadto z wypoczynku na terenie naszego ogrodu korzystają również nasi milusińscy, którzy w asyście swoich opiekunów przyjeżdżają na wózkach*)
- służby komunalne (systemowy wywóz śmieci), energetyczne, gazownicze, służby porządkowe itp.
- ze względu na oazę zieleni jaką niewątpliwie stanowi nasz ogród korzystają z niej spacerowicze z terenu miasta
- dzieci i młodzież w ramach programu "Zielona Szkoła"
Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego funkcjonuje Ośrodek - Edukacyjno - Przyrodniczo - Rekreacyjny "Zielona Przystań". Ww. ośrodek został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży. W ramach programu "Zielona Szkoła" z Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi współpracują:
- Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku,
- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku.
Ponadto odnoga ulicy Sadowej stanowi dojazd do posesji znajdującej się przy ulicy Sadowej 57 domu mieszkańca Malborka zamieszkującego teren bezpośrednio związany z naszym ogrodem.
W tym miejscu należy jeszcze podkreślić, że ulicą Sadową spacerują dawni jej mieszkańcy i ich potomkowie (Niemcy). Sam zaś ogród im. 1-go Maja znajdujący się między innymi w obrębie ulicy Sadowej funkcjonuje od 1945 r.
* Naprawa nawierzchni drogi ul. Sadowej można by rozpatrywać w kategoriach usuwania barier architektonicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1450mb x 4 =1800m2 1800m2 x 184,50 = 332 100 PLN - przewidywana wartość332 100 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt nie spełnia wymogów formalnych. Łączna wartość projektu przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt "duży" (200.000 zł).