projekt nr 3

3. Wykonanie bieżni lekkoatletycznej trzytorowej przy SP nr 9


Lokalizacja

Malbork, dz. ewid. nr 176, Plac Narutowicza 15, w załączeniu dokumentacja projektowa

Skrócony opis

Wykonanie bieżni lekkoatletycznej trzytorowej przy SP nr 9 w Malborku

Opis projektu

Projekt dotyczy wybudowania nowej bieżni, rozbudowy i modernizacji istniejącego terenu rekreacyjno - sportowego dla dzieci uczęszczających do szkoły i osób zamieszkujących dzielnicę Śródmieście, Plac Narutowicza, ul. Kościuszki i Osiedle Stare Miasto. Obok szkolnego boiska sportowego przy SP nr 9 znajduje się stara bieżnia, która ma maksymalnie wyeksploatowaną nawierzchnię, z nierównościami wypełnionymi resztkai szlaki i kamieniami, zarośniętą trawą i chwastami. W obecnym stanie teren ten stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i nie nadaje się zarówno do uprawiania sportu, jak i wykorzystania terenu pod względem rekreacyjnym. W zwiazku z tym konieczne jest wybudowanie nowej bieżni lekkoatletycznej, a tym samym zagospodarowanie terenu pod kątem rekreacyjno - sportowym i wypoczynkowym oraz edukacyjno - ekologicznym i wychowawczym.
Celem projektu jest zintegrowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i podniesienie jakości życia oraz dalsza aktywizacja społeczności lokalnej, wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie form aktywności fizycznej przez rekreację i zabawę, rozbudowa zaplecza do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i zajęć świetlicowych oraz innych o charakterze sportowo - rekreacyjnym, poprawa estetyki otoczenia szkolnego oraz kształtowanie nawyku ruchu i wysiłku fizycznego oraz integrowanie społeczności lokalnej do wspólnych działań, np. imprez i festynów sportowych i rekreacyjnych.
Projekt odpowiada na potrzeby społeczności szkolnej i środowiska lokalnego dzielnicy Śródmieście. Budowa bieżni sportowej i jej rekonstrukcja jest kontynuacją dotychczas zrealizowanych projektów modernizacji terenu sportowo - rekreacyjnego przy SP 9 w Malborku w kierunku wzrostu aktywności fizycznej i krzewienia kultury tężyzny fizycznej zarówno dzieci uczęszczających do szkoły, jak i innych mieszkańców Malborka. Dzięki realizacji projektu pozyskana zostanie dodatkowa, estetyczna i funkcjonalna przestrzeń rekreacyjno - sportowa, a dbanie o jej trwałość, estetykę wyrabia u jej użytkowników odpowiedzialne korzystanie z terenów publicznych.

Dostępność

Nowa bieżnia lekkoatletyczna będzie ogólnodostępna, a zatem może służyć całej społeczności lokalnej, podobnie jak inne obiekty rekreacyjno - sportowe przy SP 9, stąd wynika wysoki aspekt prospołeczny projektu. Powstały w poprzednich latach rekreacyjno - sportowy plac zabaw jest otoczony opieką całej społeczności lokalnej, zadbany i utrzymywany w należytym porządku (zasięg projektu obejmuje mieszkańców Placu Narutowicza, Starego Miasta i Śródmieścia oraz uczniów, czyli około 4500 osób).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace ziemne z przygotowaniem terenu pod budowę bieżni8 000 zł
2Wybudowanie bieżni lekkoatletycznej150 000 zł
Łącznie: 158 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zakwalifikowany do głosowania