projekt nr 11

11. Dokończenie inwestycji związanej z modernizacją boiska typu orlik przy SP3.


Lokalizacja

Boisko znajduje się na terenie SP3.

Opis projektu

Projekt dotyczy dokończenia rozpoczętej inwestycji z budżetu obywatelskiego z roku 2019. W pierwszym etapie przeprowadzono prace związane z przygotowaniem podbudowy pod nawierzchnie sztucznej trawy (system drenaży, tłuczeń, piasek, zagęszczenie i utwardzenie nawierzchni), osadzenie obrzeży, zakup i montaż piłkochwytów, bramek i trybun. W kolejnym etapie przewidziano zakup sztucznej trawy, ułożenie wraz z zagęszczeniem piaskiem kwarcowym  i gumą/granulatem, zakup kostki brukowej i obrzeży, prace związane z ich ułożeniem doprowadzające do boiska i trybun. Aby zakończyć inwestycje i doprowadzić do końca konieczne jest wykonanie wyżej wymienionych prac wraz z zakupem trawy i kostki brukowej. W tej chwili podłoże jest przygotowane do ułożenia sztucznej trawy jednak nie nadaje się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem (nie ma możliwości przeprowadzać zajęć ani gier sportowych na nawierzchni pokrytej ostrym tłuczniem). Niezbędne jest zatem dokończenie boiska i doprowadzenie do stanu zapewniającego bezpieczne jego używanie przez uczniów SP3, dzieci i młodzież a także mieszkańców Malborka.

Dostępność

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego miasta a przede wszystkim skierowany jest dla dzieci i młodzieży, która będzie korzystała z możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych a także dla uczniów SP3.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup sztucznej trawy i prace związane z ułożeniem 150 000 zł
2Zakup kostki brukowej 200m25 000 zł
3Suchy beton pod kostkę brukową800 zł
4Obrzeża 1 000 zł
5Wykonanie prac związanych z ułożeniem obrzeży i kostki brukowej 10 000 zł
Łącznie: 166 800 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zakwalifikowany do głosowania