projekt nr 26

26. Utwardzenie ul. Bałtyckiej w sąsiedztwie Cmentarza Komunalnego


Lokalizacja

Przedmiotem zadania jest utwardzenie płytami YOMBO 130-metrowego odcinka ciągu komunikacyjnego (dwuśladowego) wzdłuż ulicy Bałtyckiej w Malborku od skrzyżowania z ul. Jana Kostki do skrzyżowania z ul. Jana Wejhera w obrębie 15 miasta Malbork.

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest utwardzenie płytami YOMBO 130-metrowego odcinka ciągu komunikacyjnego (dwuśladowego) wzdłuż ulicy Bałtyckiej w Malborku od skrzyżowania z ul. Jana Kostki do skrzyżowania z ul. Jana Wejhera. Jest to ulica położona w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Komunalnego na Wielbarku i jako jedyna ulica w tej dzielnicy miasta nie posiada utwardzonej drogi dojazdowej. Przy ul. Bałtyckiej znajdują się dwa zakłady produkcyjne zajmujące się kamieniarstwem, powstają także nowe domy jednorodzinne, teren posiada predyspozycje rozwojowe ze względu na położenie w sąsiedztwie ulicy kolejnych działek pod zabudowę mieszkalno - usługową. poprawa infrastruktury drogowej w tym obrębie jest niezbędna nie tylko z powodu poprawy jakości życia mieszkańców i przedsiębiorców ale również ze względów estetycznych.

Na przełomie miesięcy październik-listopad w sąsiedztwie Święta Zmarłych rokrocznie z terenu tego korzysta kilkaset osób, które parkują samochody, prowadzą handel obwoźny, w znaczny sposób dewastując ulicę. Następstwa tego są uciążliwe dla mieszkańców przez kolejne miesiące. Zarówno mieszkańcy jak i klienci pobliskich zakładów kamieniarskich "toną w błocie" a dojazd do posesji przez rozjeżdżoną drogę graniczy z cudem. Nasz projekt jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy w znaczny sposób jest w stanie wpłynąć na poprawę jakości życia w tym obrębie.

Dostępność

W pierwszej kolejności projekt zaspokaja potrzeby mieszkańców ul. Bałtyckiej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w jej obrębie. Warto dodać, że realizacja inwestycji w tym miejscu przełoży się również na komfort osób odwiedzających pobliski cmentarz, którzy często pozostawiają samochody w obrębie obecnej "polnej drogi" i zakładów kamieniarskich. Można zatem stwierdzić, iż na realizacji projektu skorzystają zarówno osoby fizyczne, mieszkańcy tej części miasta, przedsiębiorcy zlokalizowani w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, a także inne osoby odwiedzającą tę część miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie korytowania pod płyty wielootworowe1 900 zł
2Wykonanie podyspki piaskowej2 100 zł
3Realizacja nawierzchni z płyt wielootworowych21 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość projektu znacznie zaniżona. Realny koszt wykonania to ok. 55.000 zł

Załączniki