projekt nr 8

8. Przełożenie trylinki lub jej wymiana przy ulicy Benedykta Dybowskiego


Lokalizacja

Poprawa/wymiana trylinki przy ulicy Benedykta Dybowskiego jest na terenie miejskim.

Dybowskiego 2 -6 na odcinku 24 metry
Dybowskiego 8 na odcinku 2 metry
Dybowskiego 7-13 na odcinku ok 20 metrów
Dybowskiego 18 na odcinku ok 5 metrów
Dybowskiego 20 - 32 na odcinku ok 26 metrów
Dybowskiego 15 - 47 -63 na odcinku ok 330 metrów

Opis projektu

Przełożenie istniejącej trylinki lub wymiana na nową, bądź też położyć afalt na istniejącą trylinkę. Ulica Benedykta dybowskiego to ciąg pieszowo - drogowy służący mieszkańcom oraz służbom komunalnym jako ulica i chodnik jednocześnie. Dotychczasowa droga jest bardzo zniszczona i występują znaczne nierówności, które grożą uszkodzeniu pojazdów. Na drodze stoi woda i są wystające studzienki co również grozi niebezpieczeństwem dla pieszych.
W szczególności uszkodzona trylinka jest przy następujących posesjach:
Dybowskiego 2 -6 na odcinku 24 metry
Dybowskiego 8 na odcinku 2 metry
Dybowskiego 7-13 na odcinku ok 20 metrów
Dybowskiego 18 na odcinku ok 5 metrów
Dybowskiego 20 - 32 na odcinku ok 26 metrów
Dybowskiego 15 - 47 -63 na odcinku ok 330 metrów

Pod pojęciem przełożenie trylinki przy ulicy Benedykta Dybowskiego należy rozumieć zdjęcie obecnej trylinki wokreślonych miejscach , nawieść piasek/żwir i ułożyć trylinkę.
Pod pojęciem wymiana trylinki przy ulicy Benedykta Dybowskiego należy rozumieć całkowitą wymianę trylinki w określonym miejscu.

Dostępność

W głównej mierze mieszkańcy ulicy Benedykta Dybowskiego skorzystają na poprawie drogi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przełożenie trylinki na ulicy Benedykta Dybowskiego 2-6, 8,7-13,14,18,20-32,15-47,47-63140 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zakwalifikowany do głosowania

Załączniki