projekt nr 8

8. Przełożenie trylinki lub jej wymiana przy ulicy Benedykta Dybowskiego


Opis projektu

Przełożenie istniejącej trylinki lub wymiana na nową, bądź też położyć afalt na istniejącą trylinkę. Ulica Benedykta dybowskiego to ciąg pieszowo - drogowy służący mieszkańcom oraz służbom komunalnym jako ulica i chodnik jednocześnie. Dotychczasowa droga jest bardzo zniszczona i występują znaczne nierówności, które grożą uszkodzeniu pojazdów. Na drodze stoi woda i są wystające studzienki co również grozi niebezpieczeństwem dla pieszych.
W szczególności uszkodzona trylinka jest przy następujących posesjach:
Dybowskiego 2 -6 na odcinku 24 metry
Dybowskiego 8 na odcinku 2 metry
Dybowskiego 7-13 na odcinku ok 20 metrów
Dybowskiego 18 na odcinku ok 5 metrów
Dybowskiego 20 - 32 na odcinku ok 26 metrów
Dybowskiego 15 - 47 -63 na odcinku ok 330 metrów

Pod pojęciem przełożenie trylinki przy ulicy Benedykta Dybowskiego należy rozumieć zdjęcie obecnej trylinki wokreślonych miejscach , nawieść piasek/żwir i ułożyć trylinkę.
Pod pojęciem wymiana trylinki przy ulicy Benedykta Dybowskiego należy rozumieć całkowitą wymianę trylinki w określonym miejscu.

Dostępność

W głównej mierze mieszkańcy ulicy Benedykta Dybowskiego skorzystają na poprawie drogi.

Opis lokalizacji

Poprawa/wymiana trylinki przy ulicy Benedykta Dybowskiego jest na terenie miejskim. Dybowskiego 2 -6 na odcinku 24 metry Dybowskiego 8 na odcinku 2 metry Dybowskiego 7-13 na odcinku ok 20 metrów Dybowskiego 18 na odcinku ok 5 metrów Dybowskiego 20 - 32 na odcinku ok 26 metrów Dybowskiego 15 - 47 -63 na odcinku ok 330 metrów

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1przełożenie trylinki na ulicy Benedykta Dybowskiego 2-6, 8,7-13,14,18,20-32,15-47,47-63140 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki