projekt nr 31

31. Utworzenie ciągu komunikacyjnego na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego - etap pierwszy - WYCOFANIE


Lokalizacja

Obecnie na ulicy Eugeniusza kwiatkowskiego jest czarna szlaka, która czasem zapada się i powstają tzw koleiny. Utworzenie ciągu komunikacyjnego zapewni bezpieczeństwo na wymienionej ulicy, ułatwi sposób poruszania się mieszkańców na w/w ulicy.

Opis projektu

Ulica Eugeniusza Kwiatkowskiego jest ulicą zaniedbaną od około 20 lat. Do pewnego momentu jest wyłożony asfalt , a dalej jest czarna szlaka. Ta czarna szlaka utrudnia sposób poruszania się na wymienionej ulicy.

Dostępność

Ciąg komunikacyjny , który miałby powstać na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego to ułożenie płyt youmbo lub trylinki na całej ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup trylinki 10 000 zł
2robocizna3 000 zł
3zakup cementu, piasku 10 000 zł
Łącznie: 23 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wnioskodawca wycofał projekt