projekt nr 32

32. Utworzenie ciągu komunikacyjnego na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego


Lokalizacja

Ciąg komunikacyjny, który miałby powstać to na miejscu obecnej czarnej szlaki, która czasem się zapada i powstają koleiny.

Opis projektu

Ulica Eugeniusza kwiatkowskiego to zaniedbanie rządu ok 20 lat. Do pewnego momentu jest asfalt a dalej czarna szlaka. Ciąg komunikacyjny zapewniłby mieszkańcom sposób poruszania się na w/w ulicy. Należy wydzielić chodnik, który zapewniłby bezpieczeństwo poruszania się na w/w ulicy.

Dostępność

Ulica Eugeniusza kwiatkowskiego to zaniedbanie rządu ok 20 lat. Do pewnego momentu jest asfalt a dalej czarna szlaka. Ciąg komunikacyjny zapewniłby mieszkańcom sposób poruszania się na w/w ulicy. Należy wydzielić chodnik, który zapewniłby bezpieczeństwo poruszania się na w/w ulicy.  Projekt w głównej mierze będzie służył mieszkańcom w/w ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup plyt, kostki brukowej10 000 zł
2robocizna5 000 zł
3zakup cementu, piasku 8 000 zł
Łącznie: 23 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wnioskodawca wycofał projekt