projekt nr 6

6. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza (koło lodowiska)


Lokalizacja

Malbork, działka nr 24 obr. 13 przy ul. Mickiewicza  (fragment działki zaznaczono na załączniku z mapą)

Opis projektu

Celem zadania ma być budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 0 -12lat uwzględniająca również dla dzieci z niepełnosprawnościami. Plac zabaw zlokalizowany jest na terenach sportu i rekreacji w dzielnicy Śródmieście. Na terenie tym zlokalizowana jest siłownia zewnętrzna oraz kilka urządzeń na placu zabaw. Urządzenia te przeznaczone są dla najmłodszych dzieci (3-7 lat). Jest ich mało, a usytuowanie placu zabaw w centrum miasta powoduje, że na placu w ładne dni jest duży tłok. Urządzenia te jednak charakteryzują się dużym stopniem zużycia (popękane, zniszczone przez wandali), nie spełniają obowiązujących norm dla wyposażenia placów zabaw. Dodatkowo nawierzchnia pod urządzeniami nie spełnia obowiązujących wymagań dla nawierzchni bezpiecznych. Teren wyposażony jest w małą architekturę (ławki, śmietniki), posiada dojście z kostki betonowej. Na plac z pobliską siłownią przychodzą całe rodziny, które chcą wspólnie i aktywnie spędzać wolny czas. Inwestycja doprowadzi do rozwoju atrakcyjności terenu, poprawi walory estetyczne otoczenia. Plac będzie posiadał wydzielone strefy: teren do zabaw dla dzieci młodszych i dzieci z niepełnosprawnościami, teren do zabaw i ćwiczeń ruchowych dla dzieci starszych, ciąg komunikacyjny z kostki betonowej łączący plac z istniejącym ciągiem pieszym  oraz tereny zieleni do swobodnych zabaw. Na placu zabaw, poza urządzeniami służącymi rekreacji dzieci i młodzieży znajdować się będą również dodatkowe miejsca dla opiekunów – ławki i kosze na śmieci. Nawierzchnia placu zabaw będzie wykonana z różnych materiałów: nawierzchnia żwirowa, z kostki betonowej, trawnik. Wykonanie nawierzchni trawiastej i z kostki betonowej jest niezbędne, aby użytkownicy mogli poruszać się po placu na wózkach inwalidzkich oraz został zapewniony dostęp dla opiekunów z małym dzieckiem w wózku. Jednocześnie nawierzchnia żwirowa pod urządzeniami pomaga uniknąć wielu uszkodzeń ciała – zadrapań, złamań i innych uszkodzeń ciała u dzieci i młodzieży bawiącej się na placu. Plac zabaw będzie wyposażony w specjalistyczne urządzenia zaprojektowane z myślą o integracji wszystkich użytkowników. Z uwagi na przeznaczenie tych zabawek i urządzeń urządzenia będą kupowane u producentów posiadające odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich jakość i zgodność z obowiązującymi normami. Dzięki specjalnym urządzeniom wyposażonym w oryginalne konstrukcje oraz w unikalne panele edukacyjne, wszystkie dzieci zarówno młodsze, jak i te starsze będą mogły stawić czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnej energii. Planuje się doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe  dla starszych dzieci typu 1.zestaw ze zjeżdżalnią, 2.linarium, 3. wielokąt sprawnościowy, 4.dostawienie kilku urządzeń dla najmłodszych dzieci wraz z wymianą uszkodzonych części istniejącego zestawu, 5.wykorzystanie pobliskiej skarpy do budowy zjeżdżalni gruntowej oraz tyrolki z siedziskiem.Uzasadnienie przebudowy placu zabaw jest proste. Miasto Malbork potrzebuje atrakcyjnego i nowoczesnego dużego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu rozwoju. Dodatkowo plac zabaw wraz z pobliską siłownią plenerową będzie również pełnić funkcje integracyjne dla rodziców lub opiekunów dzieci.

Dostępność

Dzieci młodsze i starsze z opiekunami, całe rodziny, grupy znajomych z dziećmi, dzieci z niepełnosprawnościami, młodzież.Dodatkowo plac zabaw będzie również pełnić funkcje integracyjne dla rodziców lub opiekunów dzieci, którzy podczas zabawy ich dzieci, będą mogli między sobą wymieniać swoje doświadczenia związane z rodzicielstwem i opieką nad najmłodszymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z mapą do celów projektowych5 000 zł
2Zmiana lokalizacji urządzeń5 000 zł
3Nawierzchnie50 000 zł
4Wyposażenie w urządzenia 130 000 zł
5Wyposażenie w małą architekturę 10 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Obowiązkowe okresowe przeglądy placu zabaw ok 1000 zł / rocznie i późniejsze koszty konserwacji urządzeń zabawowych, ok 1000 zł / roczni

Projekt zakwalifikowany do głosowania