projekt nr 2

2. „Bezpieczne przejście dla pieszych” poprawa bezpieczeństwa na ulicy Żeromskiego


Lokalizacja

Malbork, działka nr 78 obr. 11 przy ul. Żeromskiego  (fragment działki zaznaczono na załączniku z mapą)

Opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa i wygody pieszych korzystających z przejścia przez jezdnię na ulicy Żeromskiego przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską. Na bezpieczeństwo pieszych duży wpływ ma widoczność przejścia oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych możliwa będzie dzięki montażu mikroprogów zwalniających. Z przejścia korzysta wielu mieszkańców miasta. Jednak to przejście dla pieszych jest bardzo niebezpieczne. Zlokalizowane jest w pobliżu skrzyżowania, jadąc od ul. 17 Marca widoczność przejścia ogranicza zakręt, od ul. Mickiewicza widoczność przejścia ogranicza zakręt i istniejący budynek mieszkalny. Dodatkowo widoczności przejścia powoduje, iż kierowcy jadą ul. Żeromskiego z dużą prędkością i w ostatniej chwili hamują przez pieszymi. Uzasadnieniem budowy przejścia jest poprawa bezpieczeństwa naszego i naszych dzieci oraz wcześniejsze poinformowanie kierowców o możliwości wtargnięcia na jezdnię w tym miejscu.

Dostępność

Wszyscy użytkownicy ruchu drogowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dwa progi zwalniające + oznakowanie 10 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zakwalifikowany do głosowania

Załączniki