projekt nr 37

37. 4 miejsca parkingowe przy Parku Kieszonkowym Południe


Lokalizacja

Proponowana lokalizacja dodatkowych miejsc postojowych leży w sąsiedztwie działki 16/357, jak na załączonej mapce.

Opis projektu

Wykonanie 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 3,5 t o łącznych wymiarach: 10 m x 5 m.
Ilość miejsc postojowych w tej części Osiedla Południe jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb mieszkańców. Z braku możliwości zaparkowania aut na wyznaczonych miejscach parkingowych pozostawiane są one wzdłuż wewnętrznych dróg osiedlowych, co ogranicza widoczność innym poruszającym się po nich kierowcom, a także utrudnia swobodne wymijanie się. Ograniczona liczba miejsc postojowych powoduje, że samochody parkowane są w miejscach stwarzających realne zagrożenie w ruchu drogowym.
Proponuję wybudowanie 4 dodatkowych stanowisk za budynkiem przy ul. Smoluchowskiego 16 (w sąsiedztwie Parku Kieszonkowego Południe) gdzie obecnie znajdują się nieużytki. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych poprawi funkcjonalność i zwiększy możliwość legalnego parkowania pojazdów na wyznaczonych miejscach. Cztery dodatkowe miejsca postojowe zwiększą bezpieczeństwo ruchu na drodze wewnętrznej.

Dostępność

Z miejsc parkingowych będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy okolicznych bloków oraz osoby odwiedzające Park Kieszonkowy Południe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty ziemne: wybranie warstwy gruntu i jej wywóz 5 000 zł
2Roboty związane z przygotowaniem gruntu pod nawierzchnię parkingu5 000 zł
3Roboty związane z wybudowaniem nowych krawężników i obrzeży betonowych5 000 zł
4Roboty związane z ułożeniem kostki brukowej5 000 zł
5Oznakowanie poziome miejsc postojowych farbą drogową 4 000 zł
Łącznie: 24 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Jest możliwa budowa nowych miejsc parkingowych, ale nie w lokalizacji zaproponowanej przez projektodawcę. Wskazany teren jest przeznaczony na rozbudowę zieleni, której na osiedlu Południe jest coraz mniej.

Załączniki