projekt nr 2

2. Zielone płuca Południa "South Park"


Lokalizacja

Plac urszuli Ledóchowskiej - Dz. 16/186 i 16/340 obr. 17

Skrócony opis

Zielone płuca Południa "South Park"

Opis projektu

Wnioskodawca zgłasza propozycję zagospodarowania zielenią i urządzenia małą architekturą oraz oświetlenia terenu. Proponowany teren jest jedynym możliwym potencjalnym obszarem do zagospodarowania zielenią urządzoną. Biorąc pod uwagę intensywność zabudowy wielomieszkaniowej oraz ilość mieszkańców na osiedlu południe (ciągle rosnącą) pożądane i oczekiwane jest przez mieszkańców i użytkowników celowe i wielofunkcyjne zagospodarowanie tego terenu jako miejsca wypoczynku. Będzie ono pełniło funkcję wypoczynkową i rekreacyjną, a także sportową.
Odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni zielenią posłuży do podziwiania przyrody. Będzie to miejsce, w którym można będzie się wyciszyć, oderwać od codzienności i obserwować zmieniającą się w ciągu roku przyrodę.

Dostępność

Wszyscy mieszkańcy, a w szczególności rodziny z dzieci, młodzież, osoby starsze, zwierzęta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Możliwość etapowania200 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Generuje koszty związane z pielęgnacją terenu, zieleni, koszty oświetlenia, sprzątania.

Projekt zakwalifikowany do głosowania