zadanie nr 5

5. Wymiana chodnika na ul. Nogatowej - strona wschodnia


Opis zadania

Celem projektu jest wymiana zużytej płyty chodnikowej. Obecna nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, co nie gwarantuje bezpieczeństwa pieszym, tzn. dzieciom, osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, osobom z małymi dziećmi. Konieczna wymiana jest nawierzchni dla bezpieczeństwa mieszkańców. Nowa nawierzchnia przyczyni się do poprawy estetyki krajobrazu i bezpieczeństwa.

Opis lokalizacji

Strona wschodnia ul. Nogatowej

Szacunkowy koszt realizacji

200.000 zł