projekt nr 5

5. Wymiana chodnika na ul. Nogatowej - strona wschodnia


Lokalizacja

Strona wschodnia ul. Nogatowej

Skrócony opis

Wymiana chodnika na ul. Nogatowej  dł. 1500m x 1,5m od strony wschodniej

Opis projektu

Celem projektu jest wymiana zużytej płyty chodnikowej. Obecna nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, co nie gwarantuje bezpieczeństwa pieszym, tzn. dzieciom, osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, osobom z małymi dziećmi. Konieczna wymiana jest nawierzchni dla bezpieczeństwa mieszkańców. Nowa nawierzchnia przyczyni się do poprawy estetyki krajobrazu i bezpieczeństwa.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

200.000 zł

Zespół zaakceptował wniosek.