projekt nr 7

7. Remont ulicy Sadowej


Lokalizacja

Ulica Sadowa

Skrócony opis

Remont ulicy Sadowej (ulica miejska)

Opis projektu

Utwardzenie podłoża oraz nawierzchni asfaltowej w celu bezpiecznego dojścia do działki edukacyjnej "Zielona Przystań" przez dzieci ze szkół nr 5 i 8 oraz gimnazjum. Na działce tej będą odbywały się regularnie zajęcia prowadzone przez nauczycieli.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

48.000 zł

Bez uwag.