projekt nr 10

10. VI Malborskie Spotkania z Piosenką Francuską


Lokalizacja

Polana po zachodniej stronie zamku, przy karczmie Prandium.

Skrócony opis

Festiwal piosenki francuskiej

Opis projektu

W wydarzeniu biorą udział wykonawcy z Malborka oraz z Francji. Ma ono na celu promowanie piosenki i kultury francuskiej. W przerwie koncertu omawiana jest francuska mapa win i odbywa się degustacja win francuskich.  Serwowana jest mała przekąska oparta na francuskich serach. Oferta jest kierowana do całych rodzin, osób starszych i w każdym wieku. Od początku przyświecała nam idea, aby koncert był spotkaniem wielopokoleniowym i darmowym.  Co roku na „Malborskie spotkania z piosenką francuską” przychodzi ponad 300 osób. W organizacji pomagają głównie MCKiE i Muzeum Zamkowe. Oprawą graficzną jako sponsor zajmuje się firma Brapol. Patronami medialnymi są: Radio Malbork, TV Malbork i 82-200 Malbork. Od roku 2015  patronem honorowym imprezy był Ambasador Republiki Francuskiej  w Polsce -pan Pierre Buhler.
Szacunkowy koszt imprezy to 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). Kwota ta wydatkowana jest głównie na gaże artystów występujących podczas koncertu. Wystąpią: Andrzej Raniszewski, Jacek Beszczyński, Joanna Czaplińska -Żoń, Sylwia Wiśniewska, zespół Armabitur, trzyosobowy zespół - akompaniament "Szczerbate zajączki".

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

5000zł ( słownie : pięć tysięcy złotych)

Zespół zaakceptował wniosek.