projekt nr 11

11. Bądź zdrów - 3 Miesięczna Metamorfoza


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 5 w Malborku, ul.Wybickiego 32

Opis projektu

Program Metamorfozy w swoich działaniach planuje całkowitą opiekę specjalistów, tj. mentor, dietetyk, trener personalny, instruktor fitness, instruktor Jump na trampolinach, Instruktor Aeroboxu, i treningu funkcjonalnego, animator dla dzieci, masażysta dla 50 zainteresowanych osób, które zgłoszą się do tego zadania. Informacje o planowanym naborze zostaną ogłoszone na: 82-200.pl, poprzez Stowarzyszenie Endorfina, które w swojej bazie posiada ponad 4000 odbiorców lokalnych, Facebooku, stronie www, plakatach umieszczonych w szkołach na terenie Malborka itp. W ramach naboru zostanie wyznaczony termin, podczas którego zainteresowane osoby będą musiały zgłosić się osobiście do organizatora, i w czasie rejestracji zostaną pobrane dane tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, pesel oraz wskaźnik BMI (wskaźnik masy ciała). Wskaźnik BMI będzie kluczowym czynnikiem do przystąpienia przez uczestników projektu. Organizator wybierze 50 osób, których wskaźnik BMI będzie najbardziej odbiegał od normy. Celem zadania jest kompleksowa pomoc w zmianie nawyków żywieniowych, zmianie myślenia, nabrania pewności siebie, samoakceptacji oraz przygotowanie i przeprowadzanie planu treningowego wśród 50 osób. Wielokrotnie podawaną przyczyną braku aktywności fizycznej lub nie uczestniczeniem w życiu społecznym środowiska lokalnego jest problem ze znalezieniem opieki nad dziećmi na czas trwania treningu. Problem z brakiem opieki przekłada się na niską samoocenę, złe samopoczucie, niezadowolenie ze swojego ciała, życia. Niestety nastrój rodzica udziela się dalszej części rodziny. Rośnie frustracja, często doprowadzająca do depresji. Wyjście z domu dla takich osób znacznie poprawia nastrój, a przede wszystkim poprawia się jakość życia. Dlatego olbrzymią pomocą będzie opieka animatora, który w czasie zajęć rekreacyjno-ruchowych zajmie się dzieckiem uczestników tego projektu. Osoba zadbana, spełniona to również szczęśliwe dziecko i całe otoczenie.
Pięcioletnie obserwacje wskazują na ogromny brak wiedzy dot. odżywiania się, korzyści wynikających ze zmiany nawyków żywieniowych mających wpływ na jakość diety całej rodziny oraz ogromnych korzyści płynących z podjęcia aktywności fizycznej. Dużym problem jest również niska samoocena oraz przekonanie, że "ja tego nie potrafię", "ja nie  schudnę", "ja tego nie zrobię", "to niemożliwe" Spotkania z mentorem oraz przełamywanie barier na zajęciach sportowych mają za zadanie pomóc przesuwać swoje własne bariery, granicę i wskazywać nowe, wyższe cele do osiągnięcia.
Jestem pewna, że efekty jakie uzyskają uczestnicy tego projektu nie tylko będzie wizualny ale przede wszystkim psychiczny. Osoby aktywne zmieniają podejście do życia, stają się po prostu szczęśliwsze, pozytywną energią dzielą się ze swoim otoczeniem, co ma ogrom zalet w każdym aspekcie życia całej rodziny oraz społeczeństwa lokalnego.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

25000

Zespół zaakceptował wniosek.