projekt nr 12

12. Budowa drogi dwuśladowej wraz z oświetleniem (ul. Łęgi)


Lokalizacja

Ulica Księdza Wł. Łęgi

Skrócony opis

Wykonanie nawierzchni w postaci dwuśladu wraz z oświetleniem ulicy Łęgi.

Opis projektu

Wnioskuję o wykonanie nawierzchni w postaci dwuśladu wraz z oświetleniem ulicy Łęgi. Oświetlenie oraz utwardzenie tej drogi jest po prostu niezbędne z tego względu, iż zimą gdy szybciej się ściemnia tą drogą uczęszcza sporo ludzi tam mieszkających w tym dzieci, które wracają ze szkoły, a że jeszcze jest to droga bez chodnika, którą poruszają się też samochody niebezpieczeństwo wzrasta parokrotnie nie wspominając już o tym, że łatwo po ciemku przewrócić się i zrobić sobie krzywdę gdyż dotychczasowa droga jest nierówna pełno dziór i kałuż. Fatalny stan drogi prowadzi do uszkodzeń samochodów. Z uwagi na powyższe tj. mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców a zwłaszcza dzieci proszę o przychylenie się do wniosku.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

około 120.000 zł

Zespół zaakceptował wniosek.