projekt nr 13

13. Oświetlenie ulicy Bolesława Krzywoustego i Plac Kazimierza Wielkiego w Malborku


Skrócony opis

Wykonanie oświetlenia ulic Bolesława Krzywoustego i Plac Kazimierza Wielkiego

Opis projektu

Wykonane ma być oświetlenie ulic Bolesława Krzywoustego i Plac Kazimierza Wielkiego w Malborku. Prace polegać będą na wykopach, układaniu kabli, zasypywaniu wykopów, montażu i stawianiu słupów, montażu obudowy latarni, układaniu bednarki uziemniającej itp. Zamontowanie oświetlenia na ww. ulicach ma za zadanie przede wszystkim zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i poprawić komfort codziennego życia.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

82.617,07 zł

Wniosek nie uwzgledniał podatku VAT oraz kosztów wykonania projektów i mapy do celów projektowych.

Załączniki

kosztorys.pdf