projekt nr 14

14. Parking rowerowy


Skrócony opis

Budowa parkingu rowerowego przy Zespole Szkół Nr 2 - Piaski

Opis projektu

Budowa parkingu rowerowego w formie placu o szerokości 2m i długości 16m przy zastosowaniu kostki typu "polbruk" na podsypce cementowej ograniczonej obrzeżami cementowymi oraz zamontowanie na nim 15 stojaków rowerowych, metalowych (odwrócone "U"). Powyższe umożliwi prawidłowy i bezpieczny postój 30 rowerów. Teren pod parking rowerowy jest administrowany przez Zespół Szkół nr 2 i stanowi własność gminy miejskiej Malbork. Umiejscowienie parkingu ukazane na załączonym szkicu. Do Zespołu Szkół nr 2 uczęszcza łącznie ok. 560 uczniów. Od 2013 roku ilość stojaków rowerowych umożliwiających bezpieczny postój rowerów w trakcie zajęć lekcyjnych wzrosła z 10 do 33 przy których można łącznie ustawić 56 rowerów. Pomimo wzrostu ilości stojaków rowerowych nadal istnieje zapotrzebowanie na stojaki w celu prawidłowego ustawienia i zabezpieczenia rowerów, którymi uczniowie dojeżdżają do szkoły. W chwili obecnej z braku miejsc przy stojakach rowerowych uczniowie przypinają swoje rowery do ławek znajdujących się na terenie szkoły.
Do Zespołu Szkół nr 2 uczęszcza łącznie ponad 600 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zespół posiada rozległy rejon szkolny, z którego dzieci i młodzież w różny sposób docierają na zajęcia. Z najdalszych rejonów dzieci docierając do szkoły pokonują odległość ok. 2 km. Jak pokazał ostatni okres czasu w związku z rosnącą ilością stojaków rowerowych zauważalny jest znaczący wzrost dzieci i młodzieży docierających do szkoły na rowerach. Jest to szybki, bezpieczny, proekologiczny i jak się okazuje coraz bardziej popularny sposób komunikacji.
W związku z powyższym należy im zabezpieczyć prawidłowy i bezpieczny sposób postoju rowerów przez czas pobytu w szkole.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

10.000 zł

Zespół zaakceptował wniosek.

Załączniki

plan.pdf