projekt nr 5

5. Przestrzeń rekreacyjno - sportowa "Kałdowo" etap II


Lokalizacja

Obecny plac zabaw znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 47/ 4 należącej do Urzędu Miasta Malbork  i stanowi jego własność . Działka na której znajduje się plac zabaw  położona jest w Malborku - dzielnicy Kałdowo przy ul Wierzbowej .

Opis projektu

Projekt służy do zwiększenia bezpieczeństwa i atrakcyjności obecnego placu zabaw znajdującego się w Kałdowie na działce o nr 47/4 przy ul Wierzbowej.
Do osiągnięcia końcowego efektu należy wykonać następujące czynności:
- zakupić i zamontować zestawu zabaw nr katalogowy 511001AV6-03.19 , oraz chwytak piłek
- zdemontować istniejącej nawierzchni SBR o pow 133m2 , podbudowę oraz obrzeża ,Ponownie wykonać podbudowę ,i ułożyć nawierzchnię SBR z uwzglęnieniem nowej pow 157m2 , montaż obrzeży .

Dostępność

Projekt ma służyć mieszkańcom miasta Malborka a w szczególności dzieciom  i młodzieży dzielnicy Kałdowo.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw do zabawy nr katalogowy 511001AV6-03.19 z transportem i montażem 80,69 zł
2Chwytak piłek z montażem 4 391,10 zł
3Demontaż istniejącej nawierzchni SBR 133m2 , podbudowy i obrzeży7,77 zł
4Ponowne wykonanie podbudowy i położenie nawierzchni SBR 133m231,08 zł
5Wykonanie nowej nawierzchni SBR wraz z obrzeżami 157m272,45 zł
Łącznie: 196 392,62 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

koszty : remontów, konserwacji ,ubezpieczenia około 2 tys zł rocznie