projekt nr 10

10. Powstanie oświetlenia na ul. Księżycowej


Lokalizacja

Projekt dotyczy ul. Księżycowej w Malborku - działka 272/2, obr. 18, gmina Malbork, powiat Malborski, województwo Pomorskie. Identyfikator działki 220901_1.0018.272/2; Mapa oraz zdjęcia w załączeniu formularza.

Opis projektu

Projekt zakłada powstanie oświetlenia na całym odcinku ul. Księżycowej w Malborku. Ulica obecnie jest całkowicie nieoświetlona co wpływa negatywnie na jej użytkowanie. Na moment składania projektu droga utworzona jest z dwóch pasów wykonanych z płyt jumbo. Brak wytyczonego chodnika. Z uwagi na brak oświetlenia występuje realne zagrożenie dla jej użytkowników, np. potrącenie pieszego. Dlatego wskazane jest aby na tym odcinku powstało minimum 6 lamp oświetleniowych. Nowoczesne systemy oświetleniowe są nie tylko oszczędne, ale również przyjazne mieszkańcom. Oprócz opraw liczy się dobór światła, jego barwa oraz wskaźnik oddawania kolorów. Zewnętrzne oświetlenie ulic powinno wyróżniać się długim działaniem i wysoką wydajnością świetlną. Efekt ten można osiągnąć za pomocą lamp ledowych. Zakres prac w ramach projektu obejmowałby: zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane (wytyczenie geodezyjne umiejscowienia słupów oświetleniowych, wykonanie i zasypanie rowów, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż przewodów (kabli) oświetleniowych, wykonanie uziemień, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, pomiary powykonawcze i uruchomienie oświetlenia). Projekt zakłada zaopatrzenie w energię w oparciu o istniejącą sieć wysokiego, średniego, niskiego napięcia. W MPZP dzielnicy Wielbark w Malborku ulica Księżycowa figuruje jako ulica dojazdowa, dwa pasy ruchu, pas drogowy 10-12 m, szerokość jezdni 6 m (uchwalony uchwałą nr V/35/2011 Rady Miasta Malborka z dnia 10.02.2011r. ogłoszonego w DZ. U. Województwa Pomorskiego, Nr 45, poz. 1049, z dn. 22.04.2011r.)

Dostępność

Powstanie oświetlenia przy ulicy Księżycowej w Malborku zapewni poprawę bezpieczeństwa dla osób zamieszkujących tą ulicę jak również wszystkich innych okolicznych mieszkańców oraz użytkowników drogi niezamieszkujących ten teren a również korzystających z drogi publicznej. Z uwagi na dotychczasowy całkowity brak oświetlenia ulicy, korzystanie z niej po zmroku jest utrudnione jak również niebezpieczne dla jej użytkowników. Realizacja niniejszego projektu zwiększy komfort użytkowania ulicy przez wszystkich pieszych jak również osób zmotoryzowanych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Materiały niezbędne do realizacji projektu 9 278,36 zł
2Przygotowanie dokumentacji projektowej 9 225 zł
3Prace budowlane17 000 zł
Łącznie: 35 503,36 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt generuje coroczne koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulicy.

Kosztorys projektu nie został doszacowany. Po weryfikacji merytorycznej zmienino wartość projektu na 65.271,87 zł brutto

Załączniki