Szczegóły projektu

Wykonanie oświetlenia ulicy Sympatycznej etap 2, nr domów 13-21


Lokalizacja

ul. Sympatyczna w Malborku , osiedle Wielbark , działka Nr 197/3 oraz 198/2

Opis projektu

Wykonanie zostanie oświetlenie na ul. Sympatycznej w Malborku . Projekt został podzielony na dwa etapy . Ten projekt to etap 2 . Celem projektu jest zapewnienie lepszego bezpieczeństwa mieszkańców zarówno ulicy Sympatycznej jak również pozostałych mieszkańców Malborka poruszając się po niej . Przyczyni się to  również do bezpieczniejszego poruszania się pieszych , a w szczególności dzieci i młodzieży  idącej oraz wracającej ze szkoły . Należy podkreślić , że niedawno wykonano połączenie nowego osiedla  z  ulicą z ul Włościańska co spowodowało ,że  ul. Sympatyczna stała się główna drogą przejazdową i skrótem do centrum miasta   . Duży ruch samochodów , brak chodnika i oświetlenia stanowi bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców osiedla .

Dostępność

Projekt będzie służył zarówno mieszkańcom  ul Sympatycznej , jak również wszystkim mieszkańcom   sąsiadujących ulic  korzystających ze nowego przejazdu do ulicy Włościańskiej  i centrum miasta .  Głowna droga dojazdowa do pracy i szkoły dla całego osiedla .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie linii energetycznej 13 000 zł
2Słup oświetleniowy 4 szt7 000 zł
3Oprawa LED 4 szt 600 zł
4Wysięgnik do lampy 4 szt 1 000 zł
5Uziemienie 1 000 zł
6Projekt 2 000 zł
Łącznie: 24 600 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt generuje coroczne koszty energii na oświetlenie ulicy