projekt nr 4

4. Plac sportowo-rekreacyjny "Polana"


Lokalizacja

Plac znajduje się w Parku Miejskim na tzw. Polanie która do tej pory pełniła funkcję boisk, a od niespełna roku jedno z boisk dzięki środkom budżetu obywatelskiego zamieniło się  w "Piknik Park" służący wszystkim mieszkańcom.

Opis projektu

Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego na Polanie Miejskiej który będzie służyć mieszkańcom do aktywnego spędzania czasu ponadto Plac sportowo-rekreacyjny "Polana" może pełnić funkcję placu imprez miejskich jak np. koncerty i innych imprez zarówno sportowych jak i kulturalno-rozrywkowych.
Plac trawiasty będzie pełnił również jak do tej pory funkcję boiska piłkarskiego wraz z systemem nawodnienia otoczony estetycznymi barierkami.
Zakres prac obejmie całkowitą renowację murawy na placu wraz z systemem automatycznego nawadniania 28 zraszaczy, zamontowanie nowych bramek z siatkami, estetycznego ogrodzenia wokół placu, zamontowanie piłko chwytów. Lokalizacja ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjna dla mieszkańców gdyż na placu sąsiednim już istnieje wybudowany ze środków Budżetu Obywatelskiego "Piknik Park" - miejsce do piknikowania i grillowania dla mieszkańców Malborka co w połączeniu z częścią sportowo-rekreacyjną da mieszkańcom jeszcze większą możliwość na aktywny wypoczynek w Parku Miejskim. Z racji bliskiego położenia studni wraz ze stacją transforamtorową w kolejnym etapie możliwość położenia przyłącza energetycznego które pozwoli na oświetlenie placu bądź podłączenia sceny podczas koncertów oraz zamontowanie monitoringu 24h wraz z doprowadzeniem wody. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dostępność

Plac połączony z boiskiem będzie służył wszystkim mieszkańcom chcącym spędzić czas  zarówno aktywnie jak i wypoczynkowo oraz stowarzyszeniom sportowym, gdyż plac będzie pełnił również funkcję boiska piłkarskiego, a zapotrzebowanie jest bardzo duże. Na placu sąsiednim już istnieje wybudowany ze środków Budżetu Obywatelskiego "Piknik Park" - miejsce do piknikowania i grillowania dla mieszkańców Malborka co w połączeniu z częścią sportowo-rekreacyjną da wszystkim mieszkańcom bez względu na wiek i płeć szeroki wachlarz do wykorzystania na aktywny wypoczynek w Parku Miejskim

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1usunięcie starych bramek, skoszenie terenu boiska, wykonanie oprysku, nawiezienie ok. 100 ton piasku płukanego, niwelacja terenu za pomocą systemu laserowego, nawożenie przesiewne, wysiew marki traw siewnikiem perforacyjnym w ilości ok 300kg, dostawa i montaż kompletu bramek wraz z siatkami i odciagami78 000 zł
2Barierki oraz montaż tj łącznie 240mb, wysokość barierki 1,10m, fundamenty.57 000 zł
3piłkochwyty wraz z montażem16 000 zł
4system automatycznego nawadniania 28 zraszaczy Falcon w płycie48 500 zł
Łącznie: 199 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty nie zmieniają się w porównaniu do dnia dzisiejszego, gdyż do tej pory opiekę nad placem sprawuje cały czas Ośrodek Sportu i Rekreacji i tak też byłoby po wykonanej inwestycji.

Załączniki