Szczegóły projektu

Wyposażenie kuchni szkolnej


Lokalizacja

Projekt dotyczy kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku przy ul S.Hadyny 18.

Opis projektu

Projekt dotyczy wyposażenia kuchni szkolnej w niezbędny sprzęt  gastronomiczny. Stołówka w nowej szkole SP3 ma odpowiednie warunki a także
pracowników z odpowiednim doświadczeniem aby przygotowywać posiłki na miejscu. Obiady są przywożone z innej szkoły, która przygotowuje je na miejscu gdzie ma swoją wyposażoną kuchnię, niejednokrotnie obiady są chłodne i brak jest urozmaicenia w przywożonych do szkoły daniach.
Zmiana sposobu przygotowania i spożywania posiłków wyjdzie tylko na lepsze a skorzystają nie tylko uczniowie, ale także pracownicy i finanse miasta, prowadzi spore oszczędności podnosząc jakość przygotowanych potraw. Aby doprowadzić do wszystkich niezbędnych standardów kuchnia powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt kuchenny o który zabiegamy. Dzieci bardzo chętnie korzystały i nadal korzystają z posiłków wydawanych w stołówkach, jednak posiłek przygotowany na miejscu jest zdecydowanie smaczniejszy i zawsze ciepły. Uczniowie mają możliwość spożywania posiłków w określonych godzinach, niejednokrotnie zdarza się, że nie zdążą zjeść bądź też po lekcjach posiłek jest już zimny. Obiady przygotowane na miejscu "rozłożą" w czasie wydawanie posiłków co z kolei pozwoli na skorzystanie z nich większej ilości dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę fakt, że z ciepłych posiłków korzysta 250 uczniów a lista chętnych jest długa i nie ma możliwości przywożenia posiłków w większej ilości staramy się o dofinansowanie z budżetu na wyposażenie kuchenne. Aby kuchnia nie generowała kosztów będziemy starali sie o pozwolenie na sprzedaż smacznych posiłków dla mieszkańców naszego miasta. Projekt będzie służył tez w trakcie i przy organizacji różnego rodzaju imprez, festynów i zawodów dla mieszkańców Malborka. Projekt dotyczy zakupu i montażu sprzętu kuchennego, który jest wyszczególniony w kosztorysie w załączniku i dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażenia. Montaż sprzętu wykonany będzie we własnym zakresie.

Dostępność

Projekt będzie służył przede wszystkim uczniom SP3, a także pracownikom oraz wszystkim mieszkańcom naszego miasta, którzy będą chcieli skorzystać z oferty przygotowanych w szkole ciepłych posiłków. Dlatego też aby kuchnia bilansowała koszty utrzymania będzie możliwa sprzedaż posiłków dla wszystkich mieszkańców. W tym momencie z obiadów korzysta tylko 250 uczniów w związku z brakiem możliwości przywożenia większej ilości posiłków. Wyposażenie kuchenne i przygotowywanie posiłków na miejscu zaspokoi potrzeby wszystkich chętnych. Projekt skierowany jest do określonej grupy mieszkańców naszego miasta, jednak aby nie generował kosztów związanych z utrzymaniem kuchni będzie też służył wszystkim mieszkańcom naszego miasta w/g potrzeby. Kuchnia będzie wykorzystywana także w trakcie organizacji festynów, zawodów i różnego rodzaju imprez dla mieszkańców naszego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenie kuchennego 100 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach