Szczegóły projektu

Utworzenie chodnika na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego


Lokalizacja

Ulica Eugeniusza Kwiatkowskiego jest ulicą miejską - występują tu zaniedbania od conajmniej 20 lat - co obrazuje dzisiejszy obraz tej ulicy tzn. do pewnego momentu jest asfalt a dalej czarna szlaka z koleinami.  

Opis projektu

Ulica Eugeniusza Kwiatkowskiego jest zapomnianą ulicą od 20 lat. Do pewnego momentu jest asfalt a dalej czarna szlaka, która zawiera koleiny. Dodatkowo po opadach deszczu występuje błoto, co uniemożliwia przemieszczanie się.

Dostępność

Utworzenie chodnika spowoduje poprawę bezpieczeństwa na w/w ulicy , ułatwi poruszanie się na w/w ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup plyt, kostki brukowej15 000 zł
2robocizna3 000 zł
3zakup cementu, piasku 5 000 zł
Łącznie: 23 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Koszt realizacji projektu według oceny eksperta wynosi 220.000 zł brutto. Jest to kwota przekraczająca dopuszczalną wartość dla projektów "dużych". Od decyzji zespołu przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od publikacji decyzji.