projekt nr 11

11. Przełożenie trylinki lub jej wymiana przy ulicy Benedykta Dybowskiego


Lokalizacja

Poprawa / wymiana trylinki przy ulicy Benedykta Dybowskiego jest na terenie miejskim.
Dybowskiego 2 - 6 na odcinku 24 metry , Dybowskiego 8  na odcinku 2 metry , Dybowskiego 7-13 na odcinku około 20 metrów , Dybowskiego 18 na odcinku ok 5 metrów, Dybowskiego 20-32 na odcinku ok 26 metrów , Dybowskiego 15 - 47 - 63 około 300 metrów.

Opis projektu

Przełożenie istniejącej trylinki lub jej wymiana na nową , bądź też położyć asfalt na istniejącą trylinkę. Ulica Benedykta Dybowskiego to ciąg pieszowo - drogowy służący mieszkańcom oraz służbom komunalnym jako ulica i chodnik jednocześnie. Dotychczasowa droga jest bardzo zniszczona i występują znaczne nierówności, które grożą uszkodzeniu pojazdów. Na drodze stoi woda i są wystające studzienki co również grozi niebezpieczeństwem dla pieszych. W szczególności tylinka jest uszkodzona przy następujących posesjach : Dybowskiego 2 - 6 na odcinku 24 metry , Dybowskiego 8  na odcinku 2 metry , Dybowskiego 7-13 na odcinku około 20 metrów , Dybowskiego 18 na odcinku ok 5 metrów, Dybowskiego 20-32 na odcinku ok 26 metrów , Dybowskiego 15 - 47 - 63 około 300 metrów. Pod pojęciem przełożenia trylinki przy ulicy Benedykta Dybowskiego należy rozumieć zdjęcie obecnej trylinki w określonych miejscach , nawieść piasek / żwir i ułożyć trylinkę. Pod pojęciem wymiana trylinki przy ulicy Benedykta Dybowskiego należy rozumieć całkowitą wymianę trylinki w określonym miejscu.

Dostępność

W głównej mierze mieszkańcy ulicy Benedykta Dybowskiego skorzystają na poprawie drogi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przełożenie trylinki na ulicy Benedykta Dybowskiego 2-6, 8,7-13,14,18,20-32,15-47,47-63140 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zespół ds. BO uwzględnił odwołanie i zaakceptował projekt korygując jego wartość na 200.000 zł