projekt nr 3

3. "Malborskie krasnale - Rozbudowa" - instalacja figurek postaci związanych z historią miasta


Lokalizacja

Figurki byłyby instalowane w różnych częściach miasta, zachęcając mieszkańców i turystów do ich poszukiwania.

Opis projektu

Celem projektu jest kontynuacja instalacji w różnych częściach Malborka niewielkich figurek postaci nawiązujących do historii Malborka: rycerzy polskich, krzyżackich, królów Polski, wielkich mistrzów krzyżackich, byłych mieszkańców, postaci historycznych. Koncepcja nawiązuje do wrocławskich krasnali, które są umieszczane w różnych częściach miasta od 2001 roku i jest ich obecnie kilkaset. Figurki są świetną formą promocji, są szukane przez turystów, stanowią formę gry miejskiej i "wciągają" gości w różne części miasta.
W ramach projektu stworzona zostanie też strona internetowa z mapą i lokalizacjami już zainstalowanych krasnali.
Projekt "Malborskie krasnale" zyskał poparcie mieszkańców Malborka w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Malborka 2020. W ramach tego zadania powstaną pierwsze figurki.
Teraz celem jest wykonanie z brązu lub innego trwałego materiału figurek i zainstalowanie ich w kilku następnych lokalizacjach.
Z czasem malborskie firmy i osoby prywatne mogłyby fundować kolejne figurki i stać się ich patronami. W ten sposób powiększałaby się liczba figurek i miejsc, w których należy ich szukać. "Malborskie krasnale" stałyby się nową atrakcją turystyczną miasta.

Dostępność

Figurki byłyby powszechnie dostępne i umieszczane w miejscach należących do gminy miejskiej Malbork. Byłyby atrakcją dla mieszkańców Malborka i turystów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zlecenie wykonania projektu i wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i zrealizuj"20 000 zł
2Prace dokumentacyjne i dodatkowe koszty związane z realizacją projektu3 000 zł
3Stworzenie strony internetowej z lokalizacją krasnali i informacjami dla dzieci i rodziców2 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Istnieje możliwość zniszczenia, kradzieży figurek. Może wystąpić potrzeba odtworzenia "krasnala".

Załączniki