projekt nr 8

8. I Malborska Olimpiada Gier Podwórkowych - Rodzice pokazują dzieciom i wnukom, jak się kiedyś bawili


Lokalizacja

Rywalizacja zostanie przeprowadzona jednocześnie w różnych punktach skweru z popularnym "czołgiem" przy ul. Grunwaldzkiej (Plac 3 Maja).

Opis projektu

Celem Malborskiej Olimpiady Gier Podwórkowych jest wyłonienie najlepszych zawodników w dawnych zabawach organizowanych na powietrzu. Zostanie zorganizowana rywalizacja m.in. w kapsle, klasy, gumę, skakankę, monety, krawężniki, zbijak, Baba Jaga patrzy, gry z piłką itp. Rywalizacja zostanie przeprowadzona na podstawie z góry ustalonych zasad i regulaminu. Uczestnik olimpiady będzie musiał zaliczyć każde z zadań, a następnie zostaną zsumowane punkty i wyłonieni najlepsi olimpijczycy w grach podwórkowych. Wyniki będą mierzalne i obiektywne.
To gry i zabawy, w które rywalizowali dzisiejsi 30-, 40- 50-latkowie, a także osoby starsze. Będzie to okazja do pokazania dzieciom i wnukom, jak kiedyś spędzano wolny czas. A także świetna okazja do rodzinnej rywalizacji.
Najlepsi zawodnicy oprócz zaszczytnego tytułu "Króla Podwórka" otrzymają puchary, medale i nagrody.

Dostępność

W I Malborskiej Olimpiadzie Gier Podwórkowych będzie mógł wziąć udział każdy chętny mieszkaniec Malborka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja - opracowanie regulaminów, zasad, systemu punktacji, czuwanie nad przebiegiem imprezy6 000 zł
2Zapewnienie bezpieczeństwa3 000 zł
3Oprawa muzyczna2 000 zł
4Katering - bufet z przekąskami i napojami dla uczestników7 000 zł
5Koszulki dla uczestników i nagrody7 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach