Budżet Obywatelski
Malbork 2018

Budżet Obywatelski
Malbork 2018

Nabór zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018 zakończony!
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Malborka za aktywny udział w zgłaszaniu projektów.
Obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji.

Ostateczną listę projektów wybranych do głosowania
w Budżecie Obywatelskim 2018 poznamy do 07.08.2017

Harmonogram

 • Kampania
  informacyjno-edukacyjna

  Od 20.02.2017

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 01.03.2017 do 31.03.2017

 • Weryfikacja i opiniowanie
  zgłoszonych projektów

  Od 01.04.2017 do 15.08.2017

 • Ogłoszenie listy projektów
  poddanych pod głosowanie

  Do 31.08.2017

 • Głosowanie

  Od 01.09.2017 do 30.09.2017

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 31.10.2017

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Malborka zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terytorium miasta Malborka, który do dnia rozpoczęcia konsultacji tj. na dzień 1 marca 2017 r., ukończyli 16 lat.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie projektów jest bardzo proste.
Sprawdź co trzeba zrobić.

Przykładowe działania realizowane
z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 20.02.2017

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.03.2017
do 31.03.2017

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 01.04.2017
do 15.08.2017

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 31.08.2017

Głosowanie

Od 01.09.2017
do 30.09.2017

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 31.10.2017

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski