Budżet Obywatelski Malbork 2023

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 600 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Malborka.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Malborka i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 600 tys. złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 01.03.2022

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.05.2022
do 31.05.2022

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 01.06.2022
do 30.06.2022

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 12.09.2022

Głosowanie

Od 01.09.2022
do 30.09.2022

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 07.10.2022

Zobacz projekty do głosowania

Zobacz

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski