Wybrany do głosowania

1 Remont drogi osiedlowej Jaskółcza Instalacja oświetlenia na przejściu do ulicy Kwiatkowskiego

Koszt: duży (powyżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Przełożenie płyt typu treliki na drodze osiedlowej ul. Jaskółcza. Wykonanie oświetlenia przez mostek z ulicy Jaskółczej do  ulicy Kwiatkowskiego.

Wybrany do głosowania

2 Remont chodnika po wschodniej stronie ulicy Wiślanej

Koszt: duży (powyżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 161 166 zł

Remont chodników po prawej (wschodniej) stronie ulicy Wiślanej.

Wybrany do głosowania

5 Wymiana chodnika na ul. Nogatowej - strona wschodnia

Koszt: duży (powyżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wymiana chodnika na ul. Nogatowej dł. 1500m x 1,5m od strony wschodniej

Wybrany do głosowania

7 Remont ulicy Sadowej

Koszt: duży (powyżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 48 000 zł

Remont ulicy Sadowej (ulica miejska)

Wybrany do realizacji

8 Park kieszonkowy „Południe” - etap II

Koszt: duży (powyżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 115 000 zł

Rozbudowa i doposażenie w infrastrukturę „Parku kieszonkowego POŁUDNIE”

Wybrany do głosowania

12 Budowa drogi dwuśladowej wraz z oświetleniem (ul. Łęgi)

Koszt: duży (powyżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wykonanie nawierzchni w postaci dwuśladu wraz z oświetleniem ulicy Łęgi.

Wybrany do realizacji

13 Oświetlenie ulicy Bolesława Krzywoustego i Plac Kazimierza Wielkiego w Malborku

Koszt: duży (powyżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 115 000 zł

Wykonanie oświetlenia ulic Bolesława Krzywoustego i Plac Kazimierza Wielkiego

Wybrany do realizacji

15 Budowa boiska typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego.

Koszt: duży (powyżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Budowa boiska typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP3 ul. Hadyny.

Wybrany do głosowania

16 Przyjazna alejka - modernizacja ścieżek parkowych przy ul.Ciepłej

Koszt: duży (powyżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Modernizacja alejek w parku miejskim przy ul.Ciepłej polegająca na wymianie nawierzchni, ławek i koszy na śmieci

Wybrany do głosowania

17 Budowa integracyjnego placu zabaw "Mały Rycerz"

Koszt: duży (powyżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Budowa placu zabaw integrującego zdrowe dzieci i młodzież (3-16 lat) z dziećmi o ograniczonych możliwościach (do 3 lat) i dziećmi z niepełnosprawnością.

Wybrany do realizacji

3 Street Workout Osiedle Południe - wykonanie nawierzchni pod zestawem do ćwiczeń

Koszt: mały (poniżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 24 600 zł

Wykonanie nawierzchni pod całym zestawem do Street Workout znajdującym się na osiedlu południe pomiędzy placem zabaw, a boiskiem Orlik.

Wybrany do realizacji

4 Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4

Koszt: mały (poniżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 11 000 zł

Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4

Wybrany do realizacji

6 Zakup flag narodowych

Koszt: mały (poniżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 2 500 zł

Zakup na potrzeby miasta flag narodowych o wartości 2500 zł

Wybrany do głosowania

9 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zastosowanie progów spowalniających na ul. Zamkowej.

Koszt: mały (poniżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 7 500 zł

Dwa progi spowalniające na ul. Zamkowej

Wybrany do głosowania

10 VI Malborskie Spotkania z Piosenką Francuską

Koszt: mały (poniżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Festiwal piosenki francuskiej

Wybrany do realizacji

11 Bądź zdrów - 3 Miesięczna Metamorfoza

Koszt: mały (poniżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

14 Parking rowerowy

Koszt: mały (poniżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Budowa parkingu rowerowego przy Zespole Szkół Nr 2 - Piaski

Wybrany do głosowania

18 Komputer to nałóg, sport to zdrowie - czyli mini igrzyska olimpijskie

Koszt: mały (poniżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 8 000 zł

Zawody mają na celu integrację młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych z Malborka.

Wybrany do realizacji

19 Piknik Rodzinny - Malborskie Grillowanie

Koszt: mały (poniżej 30 000 zł)

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Przedmiotem zadania jest organizacja wydarzenia o charakterze kulturalno-rozrywkowym mającego na celu integrację mieszkańców miasta Malborka w każdym wieku poprzez organi... więcej »

Przedmiotem zadania jest organizacja wydarzenia o charakterze kulturalno-rozrywkowym mającego na celu integrację mieszkańców miasta Malborka w każdym wieku poprzez organizację pikniku rodzinnego z atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zgłoś projekt

Zarejestruj się aby dodać Twoją propozycję projektu.

Poprzedni projekt
Następny projekt