projekt nr 17

17. Budowa integracyjnego placu zabaw "Mały Rycerz"


Skrócony opis

Budowa placu zabaw integrującego zdrowe dzieci i młodzież (3-16 lat) z dziećmi o ograniczonych możliwościach (do 3 lat) i dziećmi z niepełnosprawnością.

Opis projektu

Celem zadania ma być budowa placu zabaw integrującego zdrowe dzieci i młodzież (3-16 lat) z dziećmi o ograniczonych możliwościach (do 3 lat) i dziećmi z niepełnosprawnością.
Plac zabaw zlokalizowany będzie na terenach sportu i rekreacji w dzielnicy Wielbark. Na terenie tym zlokalizowane są już: boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i siatkówki, siłownia zewnętrzna, rampa do jazdy na deskorolkach, stół do ping-ponga, górka saneczkowa oraz kilka urządzeń na placu zabaw takich jak: piaskownica, drabinki, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie. Urządzenia te jednak charakteryzują się dużym stopniem zużycia, nie spełniają norm dla wyposażenia placów zabaw, a  nawierzchnia pod nimi nie spełnia obowiązujących norm nawierzchni bezpiecznych. Teren wyposażony jest w małą architekturę (ławki, śmietniki), posiada alejki z kostki betonowej. W pobliżu są miejsca parkingowe oraz przystanek autobusowy, co pozwali na korzystanie z placu zabaw osobom również spoza Wielbarku.
Inwestycja doprowadzi do rozwoju atrakcyjności terenu, poprawi walory estetyczne otocznia. Planuje się wyposażenie placu zabaw w urządzenia o charakterze rycerskim i średniowiecznej stylizacji, tj. utworzenie tematycznego placu zabaw pod nazwą "Mały rycerz". Wykorzystane zostaną nowoczesne i ekologiczne materiały przyjazne dla dzieci i środowiska.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

200.000 zł

Bez uwag.