projekt nr 9

9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zastosowanie progów spowalniających na ul. Zamkowej.


Opis projektu

Planowane do wykonania są dwa progi spowalniające na ul. Zamkowej przed zjazdem do posesji nr 8 oraz za zjazdem do posesji nr 10 (patrząc od strony ul. Tczewskiej) i wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego oraz poziomego. Progi typu listowego lub płytowego w technologii kostki betonowej na podbudowie dostosowanej do samochodów powyżej 3,5tony. Szerokość progów ok. 5,00m (całość szerokości jezdni). Konieczność wykonania progów spowalniających wynika z bliskiego sąsiedztwa kilku zakładów napraw samochodów, zarówno osobowych jak i ciężarowych (ul. Tczewska - 1 osobowe, ul. Kościelna - 1 osobowe, ul. Zamkowa - 2 osobowe oraz 2 ciężarowe) i korzystania z ul. Zamkowej jako odcinka testowego zarówno przed naprawami aut, jak i tuż po nich (prędkości znacznie przekraczają dopuszczalne 50 km/h). Biorąc pod uwagę fakt, że osiedle przy ul. Zamkowej stale się rozbudowuje (teren objęty MPZP - ul. Topolowa, Różana itd.) oraz to, że coraz więcej dzieci uczęszcza do pobliskiej szkoły przy ul. Tczewskiej należy zadbać o ich jak największe bezpieczeństwo (generalnie brak chodnika na ulicy od zakładu Pneumo Regent - dawne STW). W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć skutki zaniechań. Spodziewanym efektem będzie uspokojenie ruchu samochodowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci oraz ograniczenie możliwości rozwijania nadmiernych prędkości na długiej ii szerokiej prostej (ul. Zamkowa ma ok. 700m).

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

Przewiduje się wykonanie 2 progów z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie o powierzchni ok. 20 m2 każdy (łącznie 40 m2) oraz wykonanie oznakowania pionowego (łącznie 4 znaki) i poziomego. Koszt łączny 7500 zł.

Załączniki

oswiadczenie.pdf