projekt nr 9

9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zastosowanie progów spowalniających na ul. Zamkowej.


Skrócony opis

Dwa progi spowalniające na ul. Zamkowej

Opis projektu

Planowane do wykonania są dwa progi spowalniające na ul. Zamkowej przed zjazdem do posesji nr 8 oraz za zjazdem do posesji nr 10 (patrząc od strony ul. Tczewskiej) i wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego oraz poziomego. Progi typu listowego lub płytowego w technologii kostki betonowej na podbudowie dostosowanej do samochodów powyżej 3,5tony. Szerokość progów ok. 5,00m (całość szerokości jezdni). Konieczność wykonania progów spowalniających wynika z bliskiego sąsiedztwa kilku zakładów napraw samochodów, zarówno osobowych jak i ciężarowych (ul. Tczewska - 1 osobowe, ul. Kościelna - 1 osobowe, ul. Zamkowa - 2 osobowe oraz 2 ciężarowe) i korzystania z ul. Zamkowej jako odcinka testowego zarówno przed naprawami aut, jak i tuż po nich (prędkości znacznie przekraczają dopuszczalne 50 km/h). Biorąc pod uwagę fakt, że osiedle przy ul. Zamkowej stale się rozbudowuje (teren objęty MPZP - ul. Topolowa, Różana itd.) oraz to, że coraz więcej dzieci uczęszcza do pobliskiej szkoły przy ul. Tczewskiej należy zadbać o ich jak największe bezpieczeństwo (generalnie brak chodnika na ulicy od zakładu Pneumo Regent - dawne STW). W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć skutki zaniechań. Spodziewanym efektem będzie uspokojenie ruchu samochodowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci oraz ograniczenie możliwości rozwijania nadmiernych prędkości na długiej ii szerokiej prostej (ul. Zamkowa ma ok. 700m).

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

Przewiduje się wykonanie 2 progów z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie o powierzchni ok. 20 m2 każdy (łącznie 40 m2) oraz wykonanie oznakowania pionowego (łącznie 4 znaki) i poziomego. Koszt łączny 7500 zł.

Bez uwag.

Załączniki

oswiadczenie.pdf