projekt nr 2

2. Remont chodnika po wschodniej stronie ulicy Wiślanej


Lokalizacja

Chodniki po wschodniej stronie ulicy Wiślanej łącznie z odcinkiem przy Wiślanej 14 i 14a.

Skrócony opis

Remont chodników po prawej (wschodniej) stronie ulicy Wiślanej.

Opis projektu

Remont chodników po prawej (wschodniej) stronie ulicy Wiślanej w Malborku. Do wykonania jest usunięcie starej i położenie nowej nawierzchni chodnikowej na całej długości ulicy tj. od numeru 10 do 18 (włącznie z odcinkiem przy Wiślanej 14 i 14a).
Obecny stan chodników powoduje poważne utrudnienia w ruchu pieszych i zagraża ich bezpieczeństwu. Wielu mieszkańców, szczególnie starszych schodzi na ulicę, aby uniknąć skręcenia kostki. Jazda wózkiem dziecięcym po tak krzywym i spękanym chodniku jest praktycznie niemożliwa.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

131 029,63 zł netto

Bez uwag