projekt nr 16

16. Przyjazna alejka - modernizacja ścieżek parkowych przy ul.Ciepłej


Skrócony opis

Modernizacja alejek w parku miejskim przy ul.Ciepłej polegająca na wymianie nawierzchni, ławek i koszy na śmieci

Opis projektu

Modernizacja alejek w parku miejskim przy ul.Ciepłej polegająca na wymianie nawierzchni, ławek i koszy na śmieci (w kolorze czerwonym w załączniku "plan1.pdf).
Przeprowadzony w 2016 roku remont tej części kompleksu malborskiego parku miejskiego nie uwzględniał wymiany nawierzchni bocznych alejek. Obecnie zmodernizowana część ciągów pieszych przechodzi w zniszczone, popękane, poprzerastane korzeniami, z licznymi ubytkami alejki, które stanowią niebezpieczeństwo dla spacerowiczów.
Po wykonaniu inwestycji ta część parku stanowić będzie jednorodny kompleks zapewniający jego dostępność ogółowi mieszkańców miasta. Realizacja tego przedsięwzięcia zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników terenów zielonych, w tym przede wszystkim osób z niepełnosprawnością, seniorów oraz rodzin z dziećmi.
Planowane prace stanowią kolejny etap rewaloryzacji tej części parku i są zgodne z koncepcją zagospodarowania parku miejskiego, z uwarunkowanymi historycznymi i konserwatorskimi.
Zakres prac do wykonania w załączniku.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

194.000 zł

Zespół zaakceptował wniosek

Załączniki

plan.pdfplan1.pdf